31 marca 2020

W jakich sprawach związanych z epidemią interweniował Rzecznik Praw Lekarza?

Podczas epidemii, w obliczu niejasnych procedur oraz niedoboru środków ochrony osobistej dla lekarzy, Rzecznik Praw Lekarza działający przy OIL w Warszawie reaguje w sytuacjach, gdy lekarze mogą być narażani na zarażenie się koronawirusem, bądź gdy może istnieć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród personelu medycznego.

Dotychczas RPL interweniował, gdy np. oczekiwano obecności na dyżurze od lekarza, który bez środków ochronnych miał kontakt z pacjentem, u którego test wykazał zakażenie koronawirusem. Również, gdy po takim wyniku testu, zespół nie był izolowany w całości (do momentu wykonania testów wśród medyków, mogących okazać się zarażonymi). Interwencje dotyczyły również izolowania grupy medyków – z podejrzeniem zakażenia (gdy po kontakcie bez środków ochronnych wynik testu pacjenta był dodatni), przez długie godziny (w jednym pomieszczeniu). Z reakcjami RPL spotykały się także naciski na lekarzy w kwestiach ograniczenia działalności do jednego podmiotu medycznego.

Nieprawidłowości można zgłaszać do Rzecznika Praw Lekarza pod adres e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, bądź telefonicznie.

 

APEL z dn. 31 marca 2020 r.

Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentując interesy osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. oraz art. 2 ust. 2 oraz art. 5  pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965), apeluje do kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników oddziałów tych podmiotów do zaprzestania wydawania poleceń lekarzom do odbycia dyżurów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych, pomimo bezpośredniego kontaktu z osobą, która była zarażona wirusem SARS-CoV-2 (tj. bez zastosowania środków ochrony) i u której zostało to potwierdzone oraz do zaniechania procedur zmierzających do wielogodzinnego izolowania w pomieszczeniach szpitala lekarzy zdrowych z lekarzami, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2

            W dobie epidemii, która dotknęła cały światy oraz heroicznego wysiłku podjętego przez lekarzy, a także pozostały personel medyczny w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów, w sytuacji niedoboru środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego, a także przybywającej liczby zakażonych, istotnym jest aby miejsca, w których podejmowana jest ta heroiczna walka, zapewniały stosowne warunki bezpieczeństwa co jest obowiązkiem kierowników podmiotów leczniczych oraz kierowników poszczególnych oddziałów, którzy są bezpośrednimi przełożonymi lekarzy walczących o życie pacjentów, a często również i swoich kolegów.

Obowiązkiem osób zarządzających podmiotem leczniczym jest zorganizowanie pracy podmiotu w taki sposób, aby proces udzielania świadczenia zdrowotnego przebiegał w sposób zapewniający zachowanie właściwych warunków pracy oraz żeby lekarze posiadali jak najwyższą ochronę przed zarażeniem wirusem.

            Zgodnie z art. 165 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, w szczególności powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny sankcjonuje działania osób, które stwarzają zagrożenie epidemiologiczne lub powodują szerzenie się choroby zakaźnej. Pomimo obowiązywania przepisów prawa, które regulują takie sytuacje, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi  mają również moralny obowiązek postępowania w taki sposób, chronić życie ludzkie i dbać o bezpieczeństwo lekarzy.

Rzecznik Praw Lekarza apeluje do wszystkich kierowników podmiotów leczniczych o zaprzestanie praktyk, które narażają życie i zdrowie lekarzy oraz pozostałego personel medycznego.

Rzecznik Praw Lekarza będzie stanowczo interweniował w każdym przypadku opisanych naruszeń.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie