14 sierpnia 2018

Ważne informacje dla lekarzy stażystów

Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2018 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą nr 826/P-VIII/18 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2018 r.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani w drodze ww. uchwały, a także nazwisko i imię.

Listy zostały również udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – wejście od ul. Puławskiej 18 (parter).

***

ODWOŁANIA od uchwały nr 826/P-VIII/18 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2018 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 19/R-VII/18 ORL w Warszawie z dnia 16.03.2018 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,

   Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr   1 i nr 2 – parter

Termin składania odwołania: od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek).

***

W dniu 24 września 2018 r. w godzinach 10.30 – 13.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 w sali im. prof. W. Szenajcha zostaną wydane dokumenty do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

– „Karta stażu podyplomowego lekarza”

–  skierowanie na staż

– „Kodeks Etyki Lekarskiej”

Dokumenty:

–  ramowy program stażu podyplomowego lekarza,

–  ankieta lekarza stażysty,

zostaną wysłane do Państwa na adres mailowy w wersji elektronicznej.

***

Lekarze, którzy zostali skierowani na staż podyplomowy do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4 w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, przy ul. Banacha 1 A w Warszawie PROSZENI SĄ O KONTAKT Z DZIEKANATEM CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO przy ul. Żwirki i Wigury 61 – Budynek Rektoratu pok. 509 – w dniach od 24 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. wyłącznie w godzinach od 10:00 do 14:00, celem złożenia ankiet dotyczących stażu cząstkowego.

Ankieta do pobrania ze strony:  http://ckp.wum.edu.pl/content/sta%C5%BCe-podyplomowe/

***

Wolne miejsca stażowe od 1.10.2018 r.:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie