30 sierpnia 2021

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy – zgłoszenia kandydatów do 8 września

Aktualizowany status zgłoszeń: do 7 września do godz. 15.00 wpłynęły zgłoszenia 237 kandydatów na delegatów, w tym 208 od lekarzy i 29 od lekarzy dentystów. Przypominamy, że Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji może liczyć 364 delegatów, 280 mandatów przeznaczonych jest dla lekarzy, a 84 mandaty dla lekarzy dentystów.

Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów do 8 września 2021 r. (każdy lekarz może także zgłosić siebie). Podpisany formularz prosimy przesłać do OKW OIL w Warszawie pocztą tradycyjną (pod adresem: Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Warszawie, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18), zeskanowany pocztą elektroniczną (e-mail: wybory@oilwaw.org.pl) albo osobiście w biurze Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie naszej izby przy ul. Puławskiej 18 lub w siedzibie Delegatury Radomskiej (ul. Rwańska 16, Radom). Prosimy o dostarczenie wraz z kartą zgłoszenia kandydata na delegata ankiety kandydata.

W związku z epidemią gorąco zachęcamy do udziału w procesie wyborczym drogą korespondencyjną. Po zamknięciu listy kandydatów, zgodnie z kalendarzem wyborczym, sukcesywnie od początku września będą rozsyłane do Państwa pakiety wyborcze do głosowania pocztą.

Ponadto 30 czerwca Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Warszawie przyjęła uchwałę nr 61/2021/VIII w sprawie ustalenia list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na okres kadencji 2022-2026. W związku z tym zachęcamy do sprawdzenia swojego nazwiska w zaktualizowanych listach członków rejonów wyborczych. Wyszukiwarka znajduje się tu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące wyborów można wyjaśnić telefonicznie pod numerami: 22 54 28 306 (siedziba OIL w Warszawie) i 48 331 36 62 (Delegatura Radomska).

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie