29 sierpnia 2018

Wyniki głosowania na plakat promujący szczepienia

Szanowni Państwo, większością głosów wygrał plakat B.

Zgodnie z zapowiedzią, wydrukowane plakaty będzie można odbierać na recepcji (Biuro Obsługi Lekarza) OIL w Warszawie od 3 września (poniedziałek) po uprzednim zgłoszeniu druku przez poniższy formularz.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Plakaty będą wydawane lekarzom według listy powstałej na podstawie zgłoszeń z formularza.

Zgłoszenie

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L119.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w celu realizacji zamówienia oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@oilwaw.org.pl
– Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
– Osobie która wyraża zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
– Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania zamówienia
– Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie