18 marca 2019

Zdrowie jamy ustnej a cały organizm (relacja z konferencji)

Blisko 200 lekarzy dentystów uczestniczyło w konferencji „Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w różnych dziedzinach stomatologii” zorganizowanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie i Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące zdrowia jamy ustnej i objawów chorób ogólnoustrojowych w jej obrębie, stomatologii zachowawczej, endodoncji i ortodoncji. Omawiali kwestie współpracy lekarzy dentystów ze specjalistami innych dziedzin medycyny, a także udziału stomatologów w rozpoznawaniu wielu chorób. Mówili o profilaktyce i potrzebie edukacji społeczeństwa.

– Próchnica jest chorobą transmisyjną – przypomniała lek. dent. Angelika Kobylińska z Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Podkreśliła, że bakterie są przenoszone do jamy ustnej dziecka najczęściej od opiekuna, np. w wyniku wspólnego używania sztućców lub przez pocałunek, m.in. całowanie rączek dziecka, które ono wkłada potem do ust. Prelegentka zaznaczyła, że stan zapalny w jamie ustnej ciężarnej zagraża prawidłowemu rozwojowi jej dziecka. – Leczenie można przeprowadzać w każdym trymestrze, ale najbezpieczniej w drugim – przekonywała.

– Wczesne objawy nowotworów jamy ustnej są nieswoiste i bywają lekceważone, zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy – mówiła lek. dent. Agnieszka Kwaśniewska z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, wskazując potrzebę prowadzenia skriningu. Wśród czynników sprzyjających nowotworom jamy ustnej i gardła wymieniła spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, infekcje grzybicze i wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreśliła, że pomocny w badaniu może być protokół obserwacji (uzupełniony dokumentacją fotograficzną i mapą jamy ustnej wskazującą lokalizację zmiany), który pozwala podczas wizyt kontrolnych precyzyjnie porównywać zmiany chorobowe.

Na problem nadużywania antybiotyków w praktyce dentystycznej zwracał uwagę lek. dent. Bartosz Leończak z Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek. Przypomniał, że są nowe rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotykowej w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii.

O wpływie procedur endodontycznych na biomechanikę zębiny korzeniowej mówiła lek. dent. Wioletta Bielas z Zakładu Stomatologii Zachowawczej, a lek. dent. Anna Kwiatkowska opowiadała o rozpoznawaniu resorpcji wewnętrznej zębów i decyzjach terapeutycznych.

Przedstawicielki Zakładu Ortodoncji omówiły zależności między chorobami jamy ustnej a innymi schorzeniami, m.in. genetycznymi. Na przykładzie leczonej ortodontycznie nastoletniej pacjentki z zespołem Pradera-Williego lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska dowodziła, jakie znakomite efekty terapeutyczne przynosi interdyscyplinarna współpraca pediatry, endokrynologa, psychologa, ortodonty oraz świadomych rodziców, przestrzegających zaleceń lekarskich.

– Ze względu na charakterystyczne zmiany w układzie stomatognatycznym, mogące towarzyszyć rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (FAP), lekarz stomatolog może być pierwszą osobą wysuwającą podejrzenie tej choroby – mówiła lek. dent. Dorota Kuśmierczyk, opisując historię pacjentki zgłoszonej do leczenia ortodontycznego z powodu mnogich zębiaków i zatrzymanych zębów stałych. W omawianym przypadku badania specjalistyczne potwierdziły wcześniejsze podejrzenia zespołu Gardnera.

Na związek między wadami zgryzu a skoliozą idiopatyczną wskazywała lek. dent. Małgorzata Laskowska: – Konieczne jest włączenie opieki ortodontycznej i pedodontycznej, jako stałego elementu, do interdyscyplinarnego postępowania ogólnomedycznego pacjentów ze skoliozą.

Jeden z wykładów poświęcono zdrowiu personelu medycznego i niewłaściwej pozycji ciała podczas pracy. Waldemar Ćwirzeń z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej omówił wyniki badania obciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa higienistek stomatologicznych i wskazał konieczność przeciwdziałania jego negatywnym skutkom zdrowotnym. Spośród 210 osób poddanych badaniu 56,2 proc. narażonych było na duże ryzyko obciążeń, 10 proc. – na bardzo duże, 32,8 proc. – na średnie. Tylko u 1 proc. higienistek obciążenie określono jako małe.

Kampania PTS „Polska mówi #aaa” w tym roku skupia się na propagowaniu ograniczeniu spożycia cukru, a także na profilaktyce onkologicznej. Prezes Oddziału Warszawskiego PTS dr hab. n. med. Leopold Wagner zachęcał zebranych do aktywnego włączenia się do akcji. – Bez działań ogólnopaństwowych niczego nie zmienimy – argumentował.

Lek. dent. Piotr Kuchta, członek Prezydium Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, zachęcał do rejestrowania się i udziału w V Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych, które odbędą się 14–16 czerwca 2019 r. w Serocku.

Uczestnicy konferencji otrzymali punkty edukacyjne.

Puls

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie