17 grudnia 2018

Zespół powołany na mocy porozumienia MZ i rezydentów chce zmian dot. zawodu lekarza

Wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany, oparty na liście rankingowej ogólnopolski nabór na specjalizacje i redukcja liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym – to niektóre z zaprezentowanych w piątek propozycji.

Dokument z założeniami nowych rozwiązań przygotował zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia wiosną tego roku. W rezultacie lutowego porozumienia z przedstawicielami lekarzy rezydentów.

Proponowane zmiany zakładają również m.in. likwidację kilku specjalizacji, które staną się umiejętnościami, uregulowanie kwestii wynagrodzeń dla wszystkich grup lekarzy, maksymalne ograniczenie biurokracji, przebudowę modelu egzaminów lekarskich, wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji, istotne zmiany prawa pracy i dyżurów medycznych, a także wprowadzenie państwowego egzaminu modułowego (PEM), po którym lekarz będzie mógł na siebie kontraktować świadczenia.

Zmiany dotyczą nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Obejmują także m.in. rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego i specjalizacji.

Zespół zakończył prace 16 listopada. W piątek założenia reformy zostały przedstawione Naczelnej Radzie Lekarskiej. NRL za kilkanaście dni ma przedstawić uwagi. (PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie