23 kwietnia 2021

Cykl webinariów poświęconych okluzji (maj – listopad 2021)

Webinaria objęte patronatem odbędą się w miesiącach maj – listopad 2021 r. Poprowadzi je lek. dent. Krzysztof Adamowicz.

Tematyka poszczególnych webinariów:

  • Proponowana systematyka użytecznych aparatów okluzyjnych.
  • Aparaty neuromięśniowe.
  • Modyfikacja powierzchni okluzyjnej aparatem neuromięśniowym – kiedy i w jakim celu?
  • Aparaty repozycyjne.
  • Aparaty stabilizacyjne.
  • Neuromięśniowe wskazania do stosowania aparatów NTI.
  • W jaki sposób możemy skontrolować, czy aparat nadal działa.
  • W jaki sposób monitorować postępy leczenia – stosowanie videokamer i aparatów do aksjografii lub kinezjografii.
  • Omówienie zasad konstrukcji celowej – szyny neuromięśniowej na podstawie różnych kombinacji wyników EMG.
  • Możliwości projektowe – inżynieria okluzyjna.
  • Procedura wykonania aparatu drukowanego.
  • Kiedy aparat drukowany będzie dokładniejszy od wykonanego ręcznie?
  • Artykulator wirtualny – bezkompromisowa kontrola okluzji dynamicznej.
  • Drukowanie pozycjonerów do stabilizowania pozycji do odbudowy.
  • Drukowanie uchwytów do badań aparatem Freecorder.
  • Drukowanie koron czasowych w zwarciu do odbudowy.
  • Jakie typy aparatów możemy obecnie projektować w programie CAD?
  • Skanowanie wewnątrzustne – aparaty drukowane wady i zalety.
  • W jaki sposób ustalamy pozycję do odbudowy w różnych przypadkach dysfunkcji?
  • Jakie są preferowane sposoby rejestracji – porównanie dokładności trzech metod.
  • Freecorder i poprawka na masę wyciskową.
  • Zasady pracy aparatem Freecorder – przystawka CAR i rejestracja realnej protruzji.
  • Rozważanie o optymalizacji kątów Benneta i stolika siecznego.
  • Współpraca z fizjoterapeutą – zasady.
  • Koncepcja ustalenia pozycji do odbudowy w ujęciu fizjoterapeutycznym.
  • W jaki sposób możemy sprawdzić czy wykonana odbudowa protetyczna jest właściwie Ukształtowana pod względem funkcjonalnym – Exocad – kontrola konfliktów okluzyjnych.
  • Jaka przyszłość nas czeka jeśli chodzi o kontrolę jakości wykonywanej odbudowy- kamery Wysokiej rozdzielczości do rejestracji i replikacji wolnych ruchów żuchwy?
  • Zasady planowania estetycznego w kompleksowych odbudowach protetycznych.
  • Dostępne platformy planowania estetycznego.
  • Planowanie estetyczne w systemie smylist.
  • Zwymiarowanie projektów – zasady ustalania wielkości zęba.
  • Konwersja plików 2d w 3d i przeniesienie projektu do programu cad.
  • Wydruk koron lub licówek zębów górnych przednich – wierna kopia projektu.
  • Stabilizator lub pełna rehabilitacja.
  • Zasady współpracy ze stomatologiem neuromięśniowym w systemie acs-duo.
  • Przeniesienie ustalonej pozycji do odbudowy do konstrukcji stabilizatorów.
  • Przeniesienie ustalonej pozycji szczęk w nowej relacji centralnej do kompleksowej odbudowy protetycznej.
  • Koncepcja koron czasowych w zoptymalizowanym zwarciu centralnym.
  • Protokół możliwych błędów.
  • Logistyka współpracy z pracownią techniki dentystycznej w kompleksowych odbudowach protetycznych.
  • Wizyty kontrolne na etapie stabilizacji kontaktów.
  • Opieka czynnościowa.

Okręgowa Izba Lekarska przekazuje bezpłatnie 15 miejsc na każdym ze szkoleń.

Za udział w każdym ze szkoleń uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie