24 kwietnia 2021

XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Pierwszy zdalny zjazd w historii samorządu lekarskiego. Choć zdalnie, to z zachowaniem wszelkich reguł i w warunkach swobodnej dyskusji. 24 kwietnia odbył się XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Okręgowa Rada Lekarska uzyskała absolutorium i został przyjęty budżet OIL na 2021 r.

ORL w Warszawie zdecydowała o przeprowadzeniu zaplanowanego na 24 kwietnia Okręgowego Zjazdu Lekarzy zdalnie, w czasie rzeczywistym, aby możliwe były dyskusje. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią zjazd w formie tradycyjnej był wykluczony, a forma obiegowa nie zaspokajałaby potrzeb organizatorów i delegatów. Dlatego nasza izba, jako jedyna, zorganizowała zjazd zdalny, który trwał sześć godzin.

Do przeprowadzenia XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy wykorzystana została specjalna platforma internetowa, dzięki której możliwe było podjęcie interakcji oraz udział w głosowaniu. Każdy delegat otrzymał e-mail z indywidualnym linkiem do platformy, a udział w dyskusji mógł wziąć, łącząc się telefonicznie.

Otwarcie obrad tego szczególnego, pandemicznego zjazdu zaczęło się prezentacją listy zmarłych w 2020 r. lekarzy i lekarzy dentystów z naszej izby. Chwila ciszy trwała 10 minut. Kolejne punkty harmonogramu ułożone były według standardowych reguł stosowanych w przypadku zjazdu stacjonarnego. Po formalnym wyborze instytucji zjazdowych – przewodniczącego, prezydium i komisji zjazdu, przyjęciu regulaminu i porządku obrad, przedstawiono sprawozdania z działalności w 2020 r.

Prezes ORL w Warszawie przypominał w swoim wystąpieniu liczne interwencje w interesie środowiska lekarskiego w związku z nadzwyczajną sytuacją w ochronie zdrowia, jaką wywołała pandemia. Należały do nich ubieganie się o zapewnienie środków ochrony indywidualnej, stawanie w obronie lekarzy, którzy wbrew prawu kierowani byli do pracy przy zwalczaniu epidemii, interwencje dotyczące wypłaty dodatków covidowych. Prezes Jankowski wymienił także działania izby mające na celu poprawę sytuacji koleżanek i kolegów lekarzy i ułatwienie im pracy – uruchomienie pomocy prawnej, psychologicznej, mieszkaniowej, akcję dystrybucji środków ochrony indywidualnej przekazanych przez fundację Lekarze Lekarzom i wiele innych. Podkreślił także wysiłki podjęte w celu polepszenia pozycji lekarzy w ochronie zdrowia i zainicjowanie akcji #Niezapominaj, która miała przypomnieć społeczeństwu postulaty wcześniejszej kampanii społecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia” pod hasłem „Polska to Chory Kraj”. Podkreślił także nieustającą mimo pandemii aktywność poszczególnych komisji i zespołów ORL a także rzecznika praw lekarza.

Po wystąpieniu prezesa ORL w Warszawie zostały przedstawione sprawozdania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad wszystkimi czterema dokumentami podjęto uchwały o ich przyjęciu, które zostały przyjęte niemal jednogłośnie.

Dalszy ciąg zjazdu poświęcony został kwestiom finansów OIL w Warszawie. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w roku 2020 z projektem budżetu na rok bieżący przedstawił Jan Kowalczuk, skarbnik ORL. Opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu OIL zaprezentowała jej przewodnicząca Elżbieta Latoszek-Banasiak. Następnie zjazd przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Przegłosowane zostało udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za miniony rok – i tym razem delegaci byli prawie jednogłośni. Następnie głosujący przyjęli budżet na rok 2021.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie