9 listopada 2021

Kursy z Obrazowania w Stomatologii

Kursy organizowane przez NRL w związku z wymogami uzyskiwania zgód na wykonywanie procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Jeszcze w listopadzie 2021r. zostanie ogłoszony termin pierwszego kursu. Szkolenie w trybie online zostanie przeprowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL.

Kursy te prowadzone będą w ramach kształcenia ustawicznego i potwierdzone certyfikatem zaznaczającym, że odbyły się w celu spełnienia warunku, o którym mowa w §3 pkt.2) lit.b  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych [Dz.U.2021.1725].

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie