13 kwietnia 2024

Artur Drobniak nowym prezesem ORL w Warszawie. Relacja z XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

13 kwietnia wniesieniem sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz uczczeniem chwilą ciszy pamięci lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w 2023 roku rozpoczęły się obrady XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

 

 

Po formalnym wyborze instytucji zjazdowych – przewodniczącego, prezydium i komisji zjazdu i przyjęciu regulaminu  głosowano zmianę porządku obrad. Po jej przyjęciu rozpoczęły się obrady zjazdu jako zgromadzenia wyborczego. O funkcję prezesa ubiegał się Artur Drobniak oraz obecna wiceprezes ORL w Warszawie Olga Rostkowska. Decyzją delegatów XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza nowym prezesem ORL w Warszawie został Artur Drobniak. Głosowało 136 lekarzy. Na nowego prezesa oddano 69 głosów, na Olgę Rostkowską 62 głosy, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu.

 

Delegaci wyłonili zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Rady Lekarskiej.

Anna Szarla objęła stanowisko zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

Maria Balcerzak zasili skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Beata Włodarczyk-Mosiołek dołączyła do składu Okręgowego Sądu Lekarskiego,

Łukasz Jankowski  został członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

Po zakończeniu obrad jako zgromadzenie wyborcze przewodniczący zjazdu Łukasz Jankowski zamknął XLVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza z powodu braku kworum do przeprowadzenia części sprawozdawczej. 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie