10 kwietnia 2015

Pakiet onkologiczny zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy tzw. pakietu onkologicznego do Trybunału Konstytucyjnego – zadecydowała jednogłośnie 10 kwietnia br. Naczelna Rada Lekarska. Decyzja została podjęta po sporządzeniu, przy pomocy prawników Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, raportu, w którym poddano w wątpliwość konstytucyjność szeregu nowych regulacji.

Rzeczniczka NRL Katarzyna Strzałkowska poinformowała, że z uwagi na to, iż  samorząd lekarski nie ma legitymacji do zaskarżenia do TK wszystkich budzących jej wątpliwość przepisów, swoje uwagi, wraz z raportem zostaną przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich. NRL może bowiem zaskarżyć te przepisy, które mają bezpośredni związek z wykonywaniem zawodu przez lekarzy.

NRL kwestionuje zatem nieuzasadnione – jej zdaniem – zróżnicowanie uprawnień lekarzy w zależności od komórki organizacyjnej w systemie opieki zdrowotnej, w jakiej pracują: kartę szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego może pacjentowi wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w razie podejrzenia nowotworu; specjalista w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej taką kartę wydać może w sytuacji nie podejrzenia, a zdiagnozowania nowotworu.

Pacjenci są więc odsyłani do lekarzy POZ w celu wystawienia karty.

„Z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wątpliwa jest sytuacja, w której pacjent lekarza AOS z podejrzeniem nowotworu złośliwego musi być diagnozowany poza tzw. szybką ścieżką onkologiczną lub odesłany do lekarza POZ uprawnionego do wydania na tej podstawie karty DiLO, co skutkuje nieuzasadnionym opóźnieniem diagnostyki i leczenia” – podkreślono w raporcie.

Rada kwestionuje też tryb prac nad pakietem – pozorne konsultacje społeczne i zbyt krótkie vacatio legis.

Ponadto przepisy, które weszły w życie z początkiem br., pozbawiają środowisko lekarzy, pielęgniarek, położnych i świadczeniodawców wpływu na ostateczny kształt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie NRL może naruszać to uprawnienia samorządu zawodowego do reprezentowania osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Według Rady także inne przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne, ale te mógłby zaskarżyć RPO. Anna Kabulska z Biura RPO poinformowała PAP, że decyzja dotycząca ewentualnego zaskarżenia do TK przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny podjęta zostanie po otrzymaniu i przeanalizowaniu wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk, proszony o komentarz do decyzji NRL przypomniał, że przepisy pakietów przygotowywali prawnicy – zarówno MZ, jak i NFZ.

Justyna Wojteczek/PAP

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie