2 marca 2015

Samorząd lekarski będzie budował nowy system informatyczny rejestrów

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraziła zgodę na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Za ten projekt odpowiedzialna będzie Naczelna Rada Lekarska, a sfinansują go wszystkie izby wraz z Naczelną.

Prezes ORL Andrzej Sawoni podkreślił, że jest to bardzo ważne zadanie, a prowadzenie przez izby rejestrów jest istotnym argumentem na rzecz samostanowienia samorządu lekarskiego. Przypomniał, że kiedy projektowano ustawę o działalności leczniczej, rząd miał pierwotnie zamysł, by rejestry prowadziła administracja rządowa. Zostało to oprotestowane przez izby i była to jedna z nielicznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski, która została zaakceptowana przez twórców ustawy.

Zmiana jest konieczna ze względu na unowocześnienie funkcji systemu. – Otrzymamy autonomiczny system informatyczny, który zagwarantuje, że to samorząd będzie nadzorował rejestry – podkreślił Andrzej Sawoni.

Poinformował, że o sprawie dyskutowała Naczelna Rada Lekarska i podjęła decyzję, że podejmie się budowy systemu przy udziale izb okręgowych. Wszyscy prezesi okręgowych izb zadeklarowali, że zarekomendują swoim radom przystąpienie do realizacji projektu.

Wiceprezes ORL Konstanty Radziwiłł dodał, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaoferowało się dostarczyć system bezpłatnie. Jednak w Naczelnej Radzie przeważyła opinia, że zbudowanie go z własnych środków będzie dla samorządu korzystniejsze ze względu na mniejsze ryzyko przejęcia go przez administrację rządową.

Koszt budowy całości jest szacowany na około 2 mln zł. Wkład Izby w Warszawie miałby wynieść w sumie 90 tys. zł w trzech transzach. Generalnie przyjęto zasadę, że udział każdej izby okręgowej byłby ustalany proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w niej lekarzy i lekarzy dentystów. Wkład Naczelnej Izby Lekarskiej to 300 tys. zł.

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie