15 kwietnia 2016

„Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej”

Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej opracowali specjaliści samorządów wojewódzkich uczestniczący w obradach Konwentu Marszałków Województw RP w Szczyrku.

Jednym z założeń kodeksu uczyniono włączanie tematyki starości do polityk województw. Miałoby się to odbywać poprzez:

 • włączanie jej do regionalnych dokumentów strategicznych,
 • upowszechnianie w procesie edukacji szkolnej (za pośrednictwem centrów doskonalenia nauczycieli czy ośrodków metodycznych),
 • kampanie społeczne (także ponadregionalne) dotyczące kreowania pozytywnego wizerunku starości i problemów osób starszych,
 • a także inicjatywy mające zwiększać bezpieczeństwo seniorów.

Proponowane działania mające zwiększać aktywność w tych grupach wiekowych to:

 • kampanie mające informować i zwiększać ich aktywność społeczną,
 • kreowanie liderów i tworzenie warunków do ich działania aktywizującego te środowiska,
 • tworzenie regionalnych baz informacyjnych o organizacjach działających na rzecz seniorów oraz ich ofercie,
 • a także programy szkoleniowe promowania kształcenia specjalistów zajmujących się animowaniem działań w środowiskach senioralnych.

W obrębie opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego samorządowi specjaliści zaproponowali:

 • wspieranie tworzenia na poziomie powiatów centrów usług społecznych, w tym łączących usługi społeczne i zdrowotne,
 • tworzenie warunków do wspólnych działań w zakresie sektora usług społecznych i zdrowotnych
 • oraz inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby lekarzy geriatrów i usprawnienia ścieżki specjalizacji.

Aktywności fizycznej i profilaktyce zdrowotnej w najstarszych grupach wiekowych miałyby sprzyjać:

 • programy promocji profilaktyki uwzględniające m.in. pielęgniarki środowiskowe,
 • konkursy promujące działania aktywizujące mieszkańców
 • czy działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności w każdym wieku.

Specjaliści rekomendowali też uwzględnianie elementów „srebrnej gospodarki”: poprzez działania rozwijające ekonomię społeczną dla seniorów oraz diagnozujące potrzeby i przekazujące je przedsiębiorcom w kontekście zapotrzebowania na produkty i usługi dla seniorów. Wśród działań na obszarach wiejskich zasugerowali mobilne punkty zdrowia (świadczenie usług zdrowotnych i profilaktyki w miejscu zamieszkania) oraz wykorzystanie potencjału osób starszych (w tym ich doświadczenia zawodowego) np. do tworzenia regionalnych szlaków dziedzictwa.

PAP 24_24/ kj

 

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie