21 kwietnia 2016

Kodeks Przejrzystości

Pod koniec czerwca 2016 r. innowacyjne firmy farmaceutyczne po raz pierwszy przedstawią informacje na temat zakresu i wartości swojej współpracy ze środowiskiem medycznym. Stosowne raporty zostaną umieszczone na stronach internetowych firm i będą publikowane co roku. Przedstawione dane obejmą m.in. koszty związane z udziałem w konferencjach naukowych oraz wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz firm sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Inicjatywa innowacyjnej branży farmaceutycznej dąży do podniesienia standardów transparentności i budowy zaufania między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Jak powiedział Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, samorząd lekarzy w Warszawie popiera tę inicjatywę i uważa za bardzo ważną.

„Uważamy również, że warto rozszerzyć ją na przemysł leków generycznych, nie tylko innowacyjnych,” dodał prezes OIL w Warszawie.

  • Czym jest Kodeks Przejrzystości?

Dla innowacyjnej branży farmaceutycznej oraz środowiska medycznego oczywiste jest, że wzajemne kontakty muszą być realizowane w sposób przejrzysty, etyczny i zgodny z obowiązującym prawem.
W odpowiedzi na rosnącą potrzebę transparentności w życiu publicznym na całym świecie wprowadzany jest szereg rozwiązań regulujących te kwestie. Niektóre z nich przyjmują formę ustawy, jak ma to miejsce we Francji, Danii, Portugalii czy USA, w innych krajach dochodzi do samoregulacji, do której zobowiązują się zarówno przemysł farmaceutyczny jak i lekarze.

Przykładem stworzenia wewnętrznych, branżowych norm jest Kodeks Przejrzystości. Dokument wypracowany w 2013 roku przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) określiła zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy  innowacyjnych firm farmaceutycznych z przedstawicielom środowiska medycznego. Kluczowym zapisem Kodeksu Przejrzystości jest wspólne zobowiązanie wszystkich firm sygnatariuszy, że publikacja danych dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń odbędzie się wyłącznie za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia. Od kilku lat podobne zasady dotyczą transferów na rzecz organizacji reprezentujących pacjentów.

Kodeks Przejrzystości umożliwia przedstawienie opinii publicznej wartości i znaczenia współpracy branży i przedstawicieli zawodów medycznych dla rozwoju medycyny i poprawy jakości opieki nad pacjentami. Publikacja informacji na temat wzajemnych kontaktów to szansa na podniesienia standardów transparentności oraz budowy wzajemnego zaufania między wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

  • Jakie dane będą udostępniane?

Zgodnie z Kodeksem udostępniane będą informacje o wartości świadczeń takich jak:

  • koszty opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas m.in. spotkań informacyjnych, promocyjnych, naukowych lub zawodowych, kongresów, konferencji, sympozjów,
  • wynagrodzeń z tytułu wszelkich usług świadczonych przez przedstawicieli zawodów medycznych na rzecz firm-sygnatariuszy Kodeksu przejrzystości.

W przypadku organizacji ochrony zdrowia upublicznieniu podlegać będą darowizny oraz świadczenia sponsoringowe.

Pierwsza publikacja danych dotyczących świadczeń przekazanych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne roku nastąpi pod koniec czerwca 2016 roku. Raporty na temat współpracy za rok 2015 będą publikowane na stronach internetowych firm sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Dane lekarzy, którzy wyrazili na to zgodę pokazywane będą w sposób zindywidualizowany. Oznacza to, że w raportach zostanie udostępnione imię i nazwisko przedstawiciela zawodów medycznych, miejsce wykonywania przez niego działalności wraz z wysokością przekazanych świadczeń w poszczególnych kategoriach.

W przypadku lekarzy, którzy nie udzielili indywidualnej zgody na publikację ich danych lub wyrazili ją tylko dla części umów, wartość świadczeń przekazanych przez sygnatariuszy Kodeksu będzie publikowana w sposób zagregowany w danej kategorii. W identycznej formie przedstawione będą  również środki przekazane lekarzom oraz placówkom ochrony zdrowia w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

  • Dlaczego warto mówić o współpracy?

Współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia, który pozytywnie wpływa na jego rozwój i funkcjonowanie.
Od dziesięcioleci wymiana wiedzy i doświadczeń służy podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami. Umożliwia wprowadzenie nowych i udoskonalanie istniejących terapii i narzędzi diagnostycznych oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy. Wzajemne kontakty stanowią okazję do bezpośredniego przepływu wiedzy, ale także do wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Organizacja czy udział w konferencjach naukowych oraz pracach nad najnowszymi standardami leczenia w poszczególnych obszarach terapeutycznych, jest możliwy także dzięki świadczeniom sponsoringowym płynącym od przemysłu farmaceutycznego.

Jednocześnie charakter i zakres wzajemnych świadczeń pozostaje nieznany dla zdecydowanej większości opinii publicznej. Pacjenci, którzy w największym stopniu korzystają na merytorycznych kontaktach branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym, nie mają świadomości jak ważne w procesie tworzenia nowych leków jest doświadczenie kliniczne lekarzy. Nie wiedzą także o roli przemysłu farmaceutycznego w popularyzacji wiedzy na tematy wytycznych postępowania w leczeniu poszczególnych chorób.

Informacje o Kodeksie przejrzystości i lista firm, które go przyjęły znajdują się na stronie internetowej www.kodeksprzejrzystosci.pl. Europejski wymiar Kodeksu można poznać odwiedzając stronę internetową EFPIA: www.transparency.efpia.eu.

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie