21 października 2016

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt listopadowej listy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2016 r. Na liście refundacyjnej 131 nowych produktów.

W porównaniu do XXIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2016 r., projekt XXX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

1. Statystyki projektu XXX obwieszczenia
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 131 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym: 113 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,5 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych. Dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.Dla 140 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł). Dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr).Dla 525 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 139,70 zł).Dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr)Dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdą się 22 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.
2. Nowe substancje czynne

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:
1. Nowe substancje czynne:

Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy;
Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
Adenuric (febuksostat) 120 mg we wskazaniu: zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;
Diacomit (styrypentol) we wskazaniu: terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem;
Valdoxan (agomelatyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

2. W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) 5 CHŁONIAK LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.
3. W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

nowe substancje czynne:
Torisel (temsirolimusum) we wskazaniu „Leczenie temsirolimusem zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu” w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”;
Xalkori (crizotinibum) we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”;
inne:
Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP” – nowe stężenie; Jednocześnie wprowadzona została zmiana w opisie ww. programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.
Ponadto zostały objęte refundacją następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Do pobrania -> Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r.

Uwagi do projektu obwieszczenia można składać do 24 października 2016 r. do godz. 12-ej na stronie resortu zdrowia

(źródło: komunikat ministerstwa zdrowia)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie