21 grudnia 2016

Wygrana Naczelnej Izby Lekarskiej z tygodnikiem „Newsweek Polska”

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie artykułu pt. „Książę” opublikowanego w tygodniku „Newsweek Polska” w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016 r. W materiale dziennikarskim zawyżono kwoty dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawie 15 milionów złotych!

Jak informuje NIL na swojej stronie internetowej, „wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał Tomasza Lisa, redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do zamieszczenia sprostowania, którego domagała się Naczelna Izba Lekarska. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia.”

Naczelna Izba Lekarska złożyła do sądu pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi wysokości dotacji otrzymanej przez Naczelną Izbę Lekarską z Ministerstwa Zdrowia, które ukazały się na łamach tygodnika „Newsweek Polska” w artykule pt. „Książę” opublikowanym w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016 r. Nieprawdziwość materiału prasowego polegała na zawyżeniu kwoty dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawie 15 milionów złotych!

Sprawa była rozpatrywana przez dwie instancje sądowe – Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji i – na skutek apelacji wniesionej przez Tomasza Lisa – także przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – w drugiej instancji. W obu Sądach zapadły wyroki korzystne dla Naczelnej Izby Lekarskiej, uznające, że Naczelna Izba Lekarska ma prawo żądać, aby redaktor naczelny tygodnika, w którym ukazała się nieprawdziwa informacja, zamieścił stosowne sprostowanie.

W wykonaniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 grudnia 2016 r. pan Tomasz Lis powinien w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku opublikować na łamach tygodnika „Newsweek Polska” sprostowanie, którego treść ustalono w sentencji wyroku oraz zwrócić Naczelnej Izbie Lekarskiej koszty postępowania sądowego. (źródło NIL)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie