28 lutego 2024

Będzie zmiana na stanowisku prezesa ORL

Z uwagi na rezygnację Piotra Pawliszaka z funkcji prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, delegaci podczas najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, planowanego 13 kwietnia, wybiorą nowego prezesa.

 

Piotr Pawliszak rezygnację złożył z powodów osobistych, które uniemożliwiają mu kontynuowanie pracy na stanowisku w dotychczasowym wymiarze. Jak podkreśla, z uwagi na poczucie odpowiedzialności za samorząd oraz poważne podejście do powierzonej misji, uznał że Izbą powinien kierować ktoś, kto będzie mógł angażować się w pełni w działalność wynikającą z bycia prezesem.

Piotr Pawliszak będzie sprawował funkcję przez najbliższe dwa tygodnie, po czym do zjazdu obowiązki przejmie jeden z wiceprezesów – wytypowany przez ORL podczas posiedzenia 27 marca.

 

 

Oświadczenie prezesa ORL Piotra Pawliszaka:

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, iż podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, z dniem 12 marca 2024 roku, ze względów osobistych, których pogodzenie z zaangażowaniem w pracę samorządową w dotychczasowym wymiarze nie jest możliwe. Mimo podejmowanych przez ostatnich kilka tygodni prób pogodzenia tych dwóch obszarów, wobec ich nieskuteczności, z nieskrywanym rozczarowaniem stwierdzam, że nie widzę możliwości kontynuowania swojej misji na powierzonym stanowisku.

Wyrażam szczerą wdzięczność za niepowtarzalną szansę i ogromny zaszczyt związane z możliwością kierowania pracami Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w okresie ostatnich niespełna 2 lat. Było to dla mnie unikalne doświadczenie pozwalające na rozwój osobisty i poszerzenie spojrzenia na sprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz warunki wykonywania zawodu lekarza. Praca z tak niezwykłymi ludźmi, żywo zaangażowanymi w działanie samorządu, była dla mnie wyjątkowym przywilejem, który wpłynął pozytywnie również na wiele aspektów mojego życia, które nie wiązały się bezpośrednio z pełnioną funkcją.

Moja decyzja w pewnym stopniu zamyka jakiś etap, ale jednocześnie otwiera nowe kierunki działań. Jestem przekonany, że skompletowany przeze mnie zespół doprowadzi do finalizacji rozpoczętych wspólnie projektów i wykreuje własne, które zostaną pozytywnie odebrane przez nasze środowisko. Zmiany zawsze wyzwalają nową energię i posiadają potencjał sprawczy. W aktualnych okolicznościach to w dużej mierze na Okręgowej Radzie Lekarskiej spoczywała będzie odpowiedzialność za optymalne wykorzystanie tej sytuacji.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie, wiele wyrazów wsparcia i sympatii. Los samorządu pozostanie bliski mojemu sercu, deklaruję gotowość, by służyć swoim doświadczeniem i wsparciem nowemu prezesowi oraz w sposób możliwie najbardziej płynny dokonać przekazania obowiązków. Życzę wszystkim osobom zaangażowanym w pracę naszego samorządu sukcesów w realizacji podejmowanych wyzwań.

 

REZYGNACJA

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie