8 stycznia 2021

Co zrobić, jeśli pracodawca skierował Cię do pracy przy zwalczaniu epidemii?

W związku z dostrzeżeniem przez Rzecznika Praw Lekarza nadużywania przez kierowników podmiotów leczniczych art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. wydawania poleceń służbowych lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845), w treści których zobowiązuje się ich do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-Cov-2, wypracowana została wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich skrócona ścieżka interwencyjna w tych sprawach.

Tym samym, jeśli jesteś lekarzem który otrzymał polecenie służbowe na podstawie art. 42 §  4 Kodeksu pracy oraz spełniasz co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
  2. kobiety w ciąży;

2a. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

2b. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

2c. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

  1. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  2. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną.

napisz do Rzecznika Praw Lekarza o podjęcie interwencji na adres: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

W temacie maila wpisz: WNIOSEK O INTERWENCJĘ W SPRAWIE POLECENIA SŁUŻBOWEGO – RZECZNIK PRAW LEKARZA.

Pamiętaj:

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie