3 czerwca 2022

Piotr Pawliszak pełni funkcję prezesa ORL

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, które odbyło się w czwartek 2 czerwca, reprezentanci samorządu na pełniącego funkcję prezesa ORL wybrali Piotra Pawliszaka. Rada podziękowała również za dotychczasowe przewodzenie OIL Łukaszowi Jankowskiemu oraz wystosowała apel dotyczący skrócenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.

Wczorajsze posiedzenie rozpoczęło spotkanie z ustępującym prezesem ORL i jednocześnie nowym szefem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

Drodzy państwo, zaczęło się w Warszawie i kończy się też w Warszawie, tak więc można powiedzieć, że serce samorządu bije właśnie tutaj. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie, nie tylko za ten miesiąc pracy w ORL IX kadencji, ale przede wszystkim za sukcesy i dokonania, którymi mogłem się pochwalić na Krajowym Zjeździe Lekarskim. Dziś przed nami otwierają się duże możliwości, myślę, że również dla naszej ORL w Warszawie. Mam na myśli skoordynowanie działań izb okręgowych, aby te rozwiązania, które udało się wdrożyć w Warszawie, zaadaptować również w innych izbach — podsumował Łukasz Jankowski, prezes NRL.

W imieniu ORL podziękowania i upominek Łukaszowi Jankowskiemu wręczył Piotr Pawliszak. Prezes NRL również na ręce wiceprezesa ORL złożył pamiątkową grafikę oraz pióro.

Po części nieoficjalnej Okręgowa Komisja Wyborcza przystąpiła do przeprowadzenia wyborów na pełniącego funkcję prezesa ORL. Obwieszczenie OKW prezentujemy poniżej.

 


OBWIESZCZENIE NR 10/2022/IX OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na pełniącego funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022-2026

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r., poz. 1342 t.j.), oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów, będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. obwieszczenie nr 2/22/VIII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lutego 2022 r.) obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych 2 czerwca 2022 r. wyborów, na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ogłasza się, że na pełniącego funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie został wybrany:

Piotr Pawliszak – lekarz.

§2

Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.


 

Wybrany przez radę Piotr Pawliszak, absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM, wiceprezes pełniący funkcję prezesa ORL w Warszawie, swoją działalność samorządową rozpoczął w 2018 r., podczas VIII kadencji był zastępcą sekretarza ORL. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej zawodowo związany z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Grupą LUX MED.

 

Ważnym punktem obrad było również wystosowane apelu w sprawie procedowania prac nad skróceniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty pediatrii.


APEL

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 2 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie procedowania prac nad skróceniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty pediatrii

 

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o powrót do procedowania prac nad projektem jego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (projekt z 22.09.2021 r.) w zakresie umożliwienia lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży według skróconego programu.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że projekt wspomnianego rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji społecznych w październiku ubiegłego roku i do dziś pozostaje w tym samym punkcie ścieżki legislacyjnej. O przewlekłości prac nad aktem prawnym świadczy fakt, że zakładał umożliwienie realizowania specjalizacji w trybie skróconym osobom uczestniczącym w minionym, wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym. W związku z tym, mając na uwadze aktualną sytuację pacjentów (m.in. liczbę prób samobójczych wśród najmłodszych pacjentów) oraz lekarzy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży apelujemy o podjęcie działań w terminie umożliwiającym rozpoczęcie specjalizacji w nowym trybie już od najbliższej, jesiennej rekrutacji.


Pliki do pobrania:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie