6 czerwca 2022

Trening balintowski: „Oczekują ode mnie niemożliwego, a przecież robię co w mojej mocy…”

Przeciążenie pracą? Wypalenie zawodowe? Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaprasza na trening balintowski poruszający problem frustracji i bezradności w pracy lekarza: „Oczekują ode mnie niemożliwego, a przecież robię co w mojej mocy…”. Na spotkanie zapraszamy 22 czerwca do siedziby izby.

Obowiązuje rejestracja. Prosimy o wybór grupy w formularzu (zapisać się można także do obu grup). Spotkanie poprowadzą certyfikowani liderzy grup Balinta: Joanna Pazik i Anna Rudecka.

Korzyści z uczestniczenia w treningach balintowskich:

 • profilaktyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • poprawa jakości komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, rodziną pacjenta i współpracownikami,
 • minimalizacja napięcia i prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań agresywnych, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych dla lekarza,
 • poprawa relacji lekarz-pacjent, a co za tym idzie, wzrost zaufania pacjenta i lepsze compliance,
 • poprawa samopoczucia, zmniejszenie dyskomfortu związanego z przeciążeniem prac a w kontakcie z emocjami pacjenta,
 • poszerzenie samoświadomości.

W przypadku pytań i próśb o wpisanie na listę rezerwową zachęcamy do kontaktu: tel. 22 54 28 390, e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl.

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:
1 grupa: 17:15 – 18:45
2 grupa: 19:15 – 20:45

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Dzieńkowski, adres e-mail: iod@oilwaw.org.pl.
 • Pani/pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie można wziąć udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie