22 marca 2024

„Nie życz nikomu samotności” – kolejna odsłona kampanii #WspólneŚwięta

Finansowanie opieki długoterminowej nad osobami starszymi liczone jako odsetek PKB jest w Polsce około dwa razy mniejsze niż wynosi średnia unijna. Mamy też proporcjonalnie mniej niż średnia placówek stacjonarnych, mniej opieki domowej, dziennej, wytchnieniowej – wynika z danych zgromadzonych przez Bank Światowy. Braki w polityce senioralnej państwa sprzyjają powstawaniu problemu samotności osób starszych w okresach świątecznych. Dlatego po raz kolejny już chcemy zwrócić uwagę na te kwestię w ramach kampanii społecznej #WspólneŚwięta. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie podczas tej akcji współpracuje z izbami bydgoską i szczecińską.

– Jako lekarze, potrafimy zapewnić profesjonalną opiekę medyczną, jednak wsparcie rodziny jest niezbędne dla pełnej rekonwalescencji psychicznej i fizycznej pacjentów, szczególnie w okresie świąt, który powinien być czasem bliskości i ciepła

– tak ideę akcji zainicjowanej przez OIL w Warszawie uzasadnia wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Olga Rostkowska.

Michał Bulsa, który stoi na czele Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dodaje:

– Bardzo cieszymy się że współpracy z OIL w Warszawie i z Bydgoską Izba Lekarską. Wspólna kampania to ważne przedsięwzięcie, bo nigdy dość podkreślania, że szpital powinien służyć leczeniu a nie zapewnianiu opieki długoterminowej. Wszystkim nam zależy, by seniorzy mogli spędzać święta w domach.

Prezes Bydgoskiej Rady Lekarskiej Aleksandra Śremska przekonuje natomiast, że opieka długoterminowa seniorów z wielochorobowością to jedno z ważniejszych wyzwań naszego systemu ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa. – Występowanie wielochorobowości wiąże się z większym odsetkiem niesprawności, zdarzeń niepożądanych, zgonów, ale także częstszym korzystaniem z opieki medycznej. To wyzwanie wymaga zintensyfikowania pracy medyków, ale należy także myśleć o rodzinach pacjentów wymagających wsparcia. Bez systemowego planu działania w tym aspekcie nie jesteśmy w stanie zdziałać wiele.

Tło problemu

 – Borykamy się z problemem braku polityki senioralnej i przerzucania de facto zadań systemu zabezpieczenia społecznego na system ochrony zdrowia. To bardzo kosztowny i nietrafiony substytut rzeczywistego wsparcia

– mówiła podczas konferencji inaugurującej poprzednią odsłonę kampanii Maria Libura, przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych OIL w Warszawie i kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Maria Libura przedstawiła też jeden z pomysłów na poprawę sytuacji.

By wesprzeć opiekujących się seniorem z ograniczoną samodzielnością, potrzeba szkoleń opiekuńczych np. dla rodzin pacjentów wypisywanych ze szpitali. To brakujące ogniwo systemu odciążyłoby presję na opiekę długoterminową

– przekonywała, zwracając jednocześnie uwagę na problem wypalenia opiekuńczego dotykającego rodziny pozostawione bez systemowego wsparcia.

Anna Kozieł, ekspertka Banku Światowego przytaczała natomiast twarde dane obrazujące źródła problemów, w jakie wymierzona jest nasza kampania.

– 50 proc. pytanych Polaków w wieku 80+ wymaga jakiejś formy wsparcia. Zazwyczaj, tak jak w wielu krajach Europy i świata, głównym źródłem pomocy jest rodzina. Prawie 10 proc. dorosłych Polaków pomaga regularnie komuś z rodziny dalszej lub bliższej. Finansowanie opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce jako procent PKB jest ok. dwa razy mniejsze niż średnia w krajach unii Europejskiej. Mamy też proporcjonalnie mniej niż średnia placówek stacjonarnych, opieki, dziennej, wytchnieniowej

– wyjaśniała.

Problem opieki długoterminowej dla seniorów dotkniętych wielochorobowością sam się nie rozwiąże, a raczej będzie narastał, na co wskazują prognozy demograficzne GUS. O ile np. przed dwoma laty mieszkało w naszym kraju 800 tysięcy osób w wieku powyżej 85 lat, to zdaniem urzędu w 2050 będzie takich osób co najmniej dwukrotnie więcej.

Dokumenty do pobrania

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie