4 kwietnia 2023

OIL w Warszawie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zawarła 3 kwietnia porozumienie o współpracy z CIOP-PIB. Zakłada ono partnerstwo w zakresie oceny warunków wykonywania pracy lekarza i lekarza dentysty. Jednymi z pierwszych zagadnień przyszłej współpracy badawczej są: mobbing w ochronie zdrowia oraz nadmierne obciążenie lekarzy zadaniami administracyjnymi.

„Porozumienie z instytutem badawczym jest naszą inicjatywą wynikającą z obowiązków opisanych w ustawie o izbach lekarskich. Zobowiązuje nas ona nie tylko do opiniowania warunków pracy lekarzy, ale także do współdziałania innymi organizacjami w sprawach warunków wykonywania naszego zawodu. Uzyskane wyniki prowadzonych badań będą cennym argumentem w dyskusjach dotyczących kreowania polityki kadrowej w sektorze ochrony zdrowia” – wyjaśnia prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Piotr Pawliszak.

Drugim sygnatariuszem porozumienia był dyrektor CIP-PIB dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska. „Porozumienie z samorządem lekarzy z naukowego punktu widzenia daje nam szansę na identyfikację i rozpoznanie rzeczywistych problemów, oraz autentycznych wyzwań tej grupy zawodowej. A to z kolei stanowi podstawę dla konkretnych projektów naukowych, w tym opracowania precyzyjnych narzędzi badawczych” – wyjaśnia dyrektor instytutu.

Umowa między naszą izbą a Centralny Instytutem Ochrony Pracy w szczegółach dotyczy między innymi:

  • wymiany doświadczeń i jawnych informacji o realizowanych działaniach dotyczących problemów związanych z warunkami pracy podczas wykonywania zawodów medycznych, w szczególności w zakresie obciążenia pracą, czasu pracy, ergonomii, uwarunkowań prawnych;
  • współpracy przy określaniu kierunków i organizowaniu badań naukowych oraz prac rozwojowych związanych z warunkami pracy lekarzy;
  • udziału ekspertów obu instytucji w prowadzeniu szkoleń i konferencji poruszających opisaną w umowie tematykę.

Porozumienie daje m.in.: możliwość poszerzenia grupy ekspertów realizujących kursy w ramach naszego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, dostęp do bazy wiedzy umożliwiających samorządowi pracę nad narzędziami polepszającymi warunki pracy lekarzy, wzmocnienie głosu lekarzy OIL w Warszawie ws. inicjatyw legislacyjnych dotyczących warunków pracy.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie