4 lutego 2020

Pismo Prezesa Łukasza Jankowskiego do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Prezes ORL w Warszawie, Łukasz Jankowski, w sprawie pism, kierowanych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do Dyrektorów Szpitali, dotyczących braku wywiązywaniu się przez wskazanych lekarzy ze zobowiązań  wynikających z art. 4 ust 3 pkt 2 ustawy z dn. 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:

 

„W związku z docierającymi do tutejszej Izby Lekarskiej informacjami dotyczącymi pism, kierowanych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do Dyrektorów Szpitali, a dotyczącymi braku wywiązywaniu się przez wskazanych lekarzy ze zobowiązań wynikających z art. 4 ust 3 pkt 2 ustawy z dn. 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji odnośnie rodzaju świadczeń udzielanych przez tych lekarzy, a będących zakwalifikowanymi przez NFZ jako brak wywiązywania się z przedmiotowego zobowiązania.

W mojej ocenie, ze względu na zawiłość przepisów w tym zakresie, jak również ze względu na wątpliwości interpretacyjne ustawy, każdy przypadek podejrzenia niewywiązywania się przez lekarza ze zobowiązania, o którym mowa w art.4 wskazanej regulacji powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Zwracam również uwagę na fakt, że kierowane na tym etapie roszczenia mogą okazać się niezasadne, a ich jednoznaczne potwierdzenie w mojej ocenie może wynikać jedynie z prawomocnego orzeczenia sądowego.”

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie