2 lutego 2024

Porozumienie zawarte między OIL w Warszawie a OZZL – relacja z wydarzenia

Porozumienie jest najlepszym dowodem na to, że samorząd lekarski i związek zawodowy mogą znakomicie się uzupełniać na polu ochrony praw lekarzy. OZZL dysponuje rozproszonymi oddziałami terenowymi, co ułatwia dotarcie do lekarzy i działania w sporach z pracodawcą. Z kolei nasza Izba ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw lekarzy przed organami administracji publicznej – tak Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, podsumował podpisanie dokumentu o współpracy między Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy – Region Mazowiecki. Przybliżamy szczegóły tego wydarzenia.

 

 

2 lutego 2024 roku podpisano porozumienie pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy o współpracy. To wydarzenie jest niezwykle istotne dla ochrony praw i interesów lekarzy oraz lekarzy dentystów w miejscu zatrudnienia, ale i przełomowe dla obu instytucji. W spotkaniu udział wzięli Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Joachim Budny, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, a także Monika Potocka, rzecznik praw lekarza.

 

Kluczowe kwestie, które zostały zawarte w dokumencie, to działanie OIL w Warszawie i OZZL na rzecz ochrony zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych interesów lekarzy oraz lekarzy dentystów. Celem wspomnianej kooperacji jest również zapewnienie wsparcia w dochodzeniu roszczeń, w walce z mobbingiem, dyskryminacji i szkodliwym praktykom w miejscu pracy. Jednym z ważnych aspektów porozumienia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej koordynacji działań w zakresie ochrony praw lekarzy.

 

Porozumienie jest najlepszym dowodem na to, że samorząd lekarski i związek zawodowy mogą znakomicie się uzupełniać na polu ochrony praw lekarzy. OZZL dysponuje rozproszonymi oddziałami terenowymi, co ułatwia dotarcie do lekarzy i działania w sporach z pracodawcą. Z kolei nasza Izba ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw lekarzy przed organami administracji publicznej – podkreślił Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. – Jestem wdzięczny OZZL, a także zespołowi RPL za determinację i zaangażowanie w przygotowanie i finalizację porozumienia – dodał prezes OIL w Warszawie.

 

W treści dokumentu znalazły się również kwestie dotyczące kształtowania oraz utrwalenia w miejscu pracy praw zatrudnionych lekarzy, ale i „promowanie” wiedzy o prawach pracowniczych i przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi oraz uświadamianie lekarzy o instytucjach pomocowych, takich, jak rzecznik praw lekarza i wspomniany Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

 

Jak podkreślają RPL oraz OZZL, porozumienie to kamień milowy i przełom we współpracy środowisk medycznych.

 

Bardzo mnie cieszy, że OZZL i OIL w Warszawie nawiązują w ogóle współpracę, ponieważ obecnie wspólne działanie środowisk medycznych jest nieocenione i niezwykle potrzebne. Tylko razem, w dobrej komunikacji, w sprawnej współpracy możemy zadbać najlepiej o losy koleżanek i kolegów lekarzy. Najbardziej cieszy mnie nasza współpraca w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi oraz naruszaniu praw pracowniczych jako przedstawiciela związków zawodowych. Bardzo dziękuję za ogromne zaangażowanie i inicjatywę w przygotowanie i podpisanie porozumienia ze strony rzecznika praw lekarza pani Moniki Potockiej oraz chciałabym podziękować całemu biuru RPL i prezesowi OIL w Warszawie Piotrowi Pawliszakowi, bez którego nie doszłoby do tej współpracy, jak i zespołowi OIL za dobrą wolę i chęć współpracy – powiedział po spotkaniu Joachim Budny, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego.

 

Z kolei Monika Potocka również podkreśliła, że podpisanie porozumienia to przełom w środowisku medycznym: – To jest w ogóle pierwsze takie porozumienie miedzy Izbą a OZZL, czyli krok milowy. Do tej pory te organizacje działały równolegle, obok siebie, niekoniecznie ze sobą współpracowały.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie