6 marca 2024

Rusza XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”

5 wierszy lub utwór prozatorski – tylko tyle wymaga zgłoszenie do tegorocznej edycji „Pulsu Słowa”. Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zaprasza do udziału lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Ruszyło przyjmowanie prac konkursowych.

 

Utwory literackie zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane, a każdy z nich powinien być opatrzony godłem (słowem lub znakiem pozwalającym na zanonimizowanie zgłoszenia).

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 5 wierszy lub utworu prozatorskiego obejmującego maksymalnie 10 stron maszynopisu o dowolnej tematyce.

 

Dzieła należy przesyłać do 30 czerwca 2024 r. W przypadku wysyłki tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego. Do koperty należy włożyć 4 egzemplarze zgłoszonych utworów oraz dodatkową zaklejoną kopertę zawierającą godło, imię i nazwisko autora, jego adres, numer telefonu oraz e-mail.

 

Prace mogą być dostarczone na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Kultury, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa, lub na adres skrzynki e-mailowej: majkazywicka@wp.pl.

Na kopercie lub w tytule e-maila należy umieścić dopisek: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.

Kapituła przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane m.in. w czasopismach patronackich, a są nimi: „Gazeta Lekarska”, miesięcznik „Puls” OIL w Warszawie oraz kwartalnik „Własnym Głosem”.

 

Organizatorami konkursu oprócz Komisji ds. Kultury ORL w Warszawie są również Naczelna Izba Lekarska, SZPZLO Praga Północ oraz Unia Polskich Pisarzy Lekarzy.

 

„Puls Słowa” – jak to się zaczęło?

Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa” jest organizowany od 2009 r. Pieczę nad wydarzeniem sprawuje lekarka i poetka, jego inicjatorka – Majka Żywicka-Luckner. Od 2017 r. uroczystemu wręczeniu nagród towarzyszy Spektakl Muzyczno-Słowny „Molekuły Wrażliwości”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie