3 października 2018

Pierwszy telefitting między Afryką i Europą

System telefittingu to unikalne w skali światowej rozwiązanie zdalnego dopasowania implantów ślimakowych. Zapewnia pacjentom z wadami słuchu większą dostępność leczenia oraz skuteczniejszą rehabilitację. Polska jest na tym polu liderem.

26 sierpnia w Dakarze odbył się pierwszy telefitting między Afryką i Europą. Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Kajetanach zdalnie dopasowali procesor mowy 7-letniemu pacjentowi z wrodzonym niedosłuchem. Chłopiec z Sengalu był operowany w klinice w Kajetanach w 2016 r. W telefittingu uczestniczył interdyscyplinarny zespół lekarzy i inżynierów.
W Dakarze konsultację prowadził audiolog Aissa Diaga Ngom pod opieką obecnych na miejscu prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr. n. med. Łukasza Bruskiego. W Polsce sesję nadzorowali specjaliści z Kajetan.

Podczas wizyty polskich lekarzy w Senegalu odbyły się też spotkania ze specjalistami mające na celu włączenie ośrodka w Dakarze do pierwszej na świecie sieci teleaudiologii. Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który powstał w 2009 r. w IFPS. Obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce. Obecnie ma 24 stanowiska telemedyczne.

Staramy się upowszechnić na rynkach afrykańskich system telekonsultacji, który już uruchomiliśmy wspólnie z Ukrainą i Kirgistanem. Umożliwia on wykonywanie określonych czynności medycznych, sprawdzenie sprzętu i prowadzenie rehabilitacji za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie. Staramy się również utworzyć jednostki patronackie i filialne zatrudniające miejscowych specjalistów, którzy będą się z nami łączyć za pośrednictwem telemedycznych sesji w celu przeprowadzania diagnostyki pacjentów – powiedział Piotr H. Skarżyński.

Polscy otolaryngolodzy, przez wiele lat współpracujący ze specjalistami z krajów afrykańskich, otrzymali propozycje przeprowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Na początku udało się zorganizować badania przesiewowe słuchu w Ghanie, Kamerunie, Maroku, Algierii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kongu, Tanzanii, Senegalu
i Rwandzie. Afrykańscy specjaliści przyjeżdżają do naszego kraju zdobywać wiedzę, jaką oferuje polska szkoła otolaryngologii w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu. Są zainteresowani praktykami klinicznymi, chcą wykorzystywać nasze doświadczenia. <

ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum