3 października 2018

Zawód zaufania

samorząd

Przedstawiciele samorządów zawodowych wzięli udział w konferencji „Zawody zaufania publicznego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Uczestnicy rozmawiali o problemach, z jakimi mierzą się ich organizacje, i roli zawodów zaufania publicznego w życiu społecznym.
W debacie wzięli udział m.in. reprezentanci samorządów lekarzy, adwokatów, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, komorników, rzeczników patentowych.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, przytoczył art. 17, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem takich zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Następnie powiedział: – Samorządy nie są tworzone same dla siebie. Ich funkcjonowanie jest gwarancją jakości usług i rzetelnego działania osób do nich należących, zgodnie z wiedzą i w oparciu o postęp nauki.

O kryzysie zaufania do instytucji samorządu zawodowego mówił rzecznik patentowy Bartosz Krakowiak, wiceprzewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izy Rzeczników Patentowych. Jako filary zaufania, na którym powinny opierać się zawody zaufania publicznego, wymienił wiedzę i kompetencje oraz odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Zwrócił uwagę na rolę sądów dyscyplinarnych w samorządzie: Czuwają nad odpowiedzialnością zawodową przedstawicieli samorządu, aby pokazać społeczeństwu, że potrafimy pilnować sami siebie i wysokich standardów. Inaczej inni zrobią to za nas.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak, podkreślił: – Rolą samorządu zawodowego jest, aby adwokat, architekt, inżynier budownictwa kierowali się zasadami rzemiosła i etyką, a także odpowiadali wobec swojej grupy zawodowej zgodnie z zasadami deontologicznymi.

Wiceprezes ORL w Warszawie Krzysztof Madej stwierdził, że samorządy zawodów zaufania publicznego zrzeszają i reprezentują osoby wykonujące zawody, które wiążą się z dużą suwerennością podejmowanych decyzji, służące ochronie najwyższych wartości ludzkich i obywatelskich: życia, zdrowia, wolności, a ich cechą jest rozstrzyganie dylematów moralnych. Przypomniał, że lekarzy obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej. – Ma on długą tradycję, oczywiście jest nowelizowany, ale w podstawie, doktrynie nie zmienia się. Wiceprezes podkreślił, że podstawą relacji między lekarzem a pacjentem i społeczeństwem jest nie tylko dobre rzemiosło. – System ochrony zdrowia ma ogromne znaczenie dla tej relacji – zapewnił. – Lekarze pracują w środowisku, które mimo upływu 30 lat od zmian ustrojowych w Polsce i wprowadzanych reform w ochronie zdrowia wciąż nie ma wypracowanego modelu funkcjonowania. Marzymy, żeby samorząd lekarski brał udział w tworzeniu rozwiązań systemowych, miał wpływ ekspercki na model ochrony zdrowia. Zawód lekarza, jako zawód wolny, nie istnieje ze względu na uwarunkowania. Współczesna medycyna jest działaniem zespołowym.

Konferencja została zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w ramach akcji „#Zaufani do 100 lat” z okazji 100-lecia istnienia niezależnych samorządów zawodowych w Polsce. <              ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum