30 września 2019

Program refundacji szczepień przeciwko meningokokom B w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w Warszawie

O refundację kosztów szczepień dzieci w ramach programu mogą ubiegać się rodzice lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich na rzecz izby.

Refundacją są objęte dzieci, które zakończyły proces szczepienia (szczepienie podstawowe plus dawka uzupełniająca) zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i aktualnym kalendarzem szczepień. Wnioski należy składać nie później niż trzy miesiące po zakończeniu szczepień.

Refundacja zostaje przyznana na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wszystkich wymaganych załączników (kserokopii dokumentu finansowego potwierdzającego zakup szczepionki oraz kserokopii książeczki zdrowia dziecka z datami wykonanych szczepień).

Raz na kwartał odbywa się posiedzenie Zespołu ds. Szczepień, który podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do programu. Informacje o podjętej decyzji wysyłane są e-mailem.

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) jest bardzo ciężką, zagrażającą życiu chorobą zakaźną. Co ją wywołuje?

Bakterie Neisseria meningitidis, w szczególności serotypy A, B, C, Y, W-135, które odpowiadają za >90 proc. zakażeń.

Czy należy się bać?

U większości chorych nie występują groźne dla zdrowia powikłania. Popatrzmy jak to wygląda w liczbach: okres wylęgania wynosi 2–10 dni, śmiertelność aż 10–13 proc. (czyli jedno dziecko na dziesięcioro umiera).

Jakie są objawy IChM?

W większości przypadków przebiega o dziwo bezobjawowo. Niestety, u części pacjentów może dojść do rozwoju choroby i niekorzystnych powikłań, a w konsekwencji do śmierci.

Charakterystycznym objawem jest krwotoczna wysypka, najczęściej pojawiająca się w pierwszej kolejności na stopach. U niektórych pacjentów dochodzi do bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy.

Profilaktyka

Absolutnie najlepszym sposobem, aby uchronić własne dziecko przed tego typu powikłaniami, jest szczepienie.

Jakie mamy szczepionki na meningokoki?

C: Meningitec, NeisVac-C

A+C+W+Y: Nimenrix (od 6. tygodnia życia), Menveo (od 2. roku życia)

B: Bexsero

Zgodnie z aktualnymi danymi z KOROUN (2017 r.), serogrupa B jest przyczyną 66 proc. wszystkich przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej, serogrupa C – 27 proc., serogrupa W – 4 proc., serogrupa Y – 1 proc., inne serogrupy – 2 proc.

Podejrzenie IChM powinny zawsze wzbudzać następujące objawy u chorego dziecka:

nieblednąca przy ucisku osutka

zaburzenia świadomości

zimne ręce i stopy

ból kończyn (dolnych)

gorączka

ból głowy

sztywność karku

ogniskowe objawy neurologiczne

skóra marmurkowata

wydłużony czas powrotu kapilarnego

objawy wstrząsu

Chemioprofilaktyka

„Chemioprofilaktyka antybiotykowa osób z bliskiego kontaktu z zakażeniem meningokokowym (każdym
– nawet zapaleniem spojówek) jest celowa do 2 tygodni od daty zachorowania i zalecana u osób, które miały bliski kontakt z chorym w ciągu 7 dni od dnia zachorowania, czyli:

domowników chorego

osób mających intymny kontakt z chorym

osób śpiących w tym samym pomieszczeniu, co chory

osób, które miały kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych chorego (np. pracowników opieki zdrowotnej podczas resuscytacji)

W chemioprofilaktyce antybiotykowej można zastosować następujące antybiotyki:

cyprofloksacynę – w jednorazowej dawce p.o. 500 mg (u dorosłych)

ceftriakson – w jednorazowej dawce i.m.:
u osób 15. roku życia – 250 mg,
a u dzieci <15 lat – 125 mg; lek ten można zastosować
u kobiet w ciąży i karmiących piersią

ryfampicynę p.o. co 12 godzin przez 2 dni (4 dawki): u dorosłych – 600 mg,
u dzieci <1. miesiąca życia – 5 mg/kg m.c.,
u dzieci >1. miesiąca życia – 10 mg/kg m.c.

Fakt zaszczepienia przeciwko meningokokom nie zwalnia z chemioprofilaktyki w razie kontaktu z zakażeniem meningokokowym”.

Podsumowanie schematów dawkowania (ChPL Bexsero)

Niemowlęta, od 2 do 5 miesięcy:

liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 3+1,

3 dawki po 0,5 ml,

odstępy nie mniej niż 1 miesiąc

dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w wieku między 12 a 15 miesięcy, z zachowaniem odstępu co najmniej
6 miesięcy między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

Niemowlęta, od 3 do 5 miesięcy włącznie

liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,

2 dawki po 0,5 ml,

nie mniej niż 2 miesiące,

dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w wieku między 12 a 15 miesięcy, z zachowaniem odstępu co najmniej
6 miesięcy między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

Niemowlęta, od 6 do 11 miesięcy włącznie

liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,

2 dawki po 0,5 ml,

nie mniej niż 2 miesiące,

dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w 2. roku życia, z zachowaniem odstępu co najmniej 2 miesięcy
między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

Dzieci, od 12 do 23 miesięcy włącznie

liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,

2 dawki po 0,5 ml,

nie mniej niż 2 miesiące,

dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka z zachowaniem odstępu od 12 do 23 miesięcy między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

Dzieci, od 2 do 10 lat, młodzież (od 11 lat) i dorośli

liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+0,

2 dawki po 0,5 ml,

nie mniej niż 1 miesiąc,

dawka uzupełniająca: nie.

oprac. łd

-> Wniosek o refundację w ramach programu Szczepienia w OIL WAW

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum