5 października 2021

Interwencje rzecznika praw lekarza

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze, jako rzecznik praw lekarza OIL w Warszawie reprezentuję Wasze interesy na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z 17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965 ze zm.).

Monika Potocka, rzecznik praw lekarza

W ostatnim czasie palącym problemem w naszym  środowisku stała się wysokość wypłat dodatku covidowego dla lekarzy w podmiotach medycznych województwa mazowieckiego.

Nasi koledzy wielokrotnie zgłaszali mi przypadki dotyczące zarówno całkowitego braku wypłaty dodatku, jak i bezzasadnego obniżania jego wysokości. Po przeanalizowaniu tych sytuacji oraz potwierdzeniu faktu różnicowania wysokości wypłacanego dodatku covidowego w zależności od przepracowanego przez lekarza czasu pracy przy pacjentach z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 doszłam do wniosku, że jest to niezgodne z interpretacją przepisów dokonaną przez ministra zdrowia. Wyjaśnił on bowiem wątpliwości w odniesieniu do sytuacji, w których możliwe jest obniżenie wysokości dodatku, wskazując, że w przypadku wykonywania pracy przez osoby uprawnione do świadczenia dodatkowego przez niepełny miesiąc świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu. Jest to zarazem jedyna przyczyna proporcjonalnego obniżenia świadczenia dodatkowego określona w poleceniu ministra zdrowia z 4 września 2020 r.

Jednocześnie szef resortu wyjaśnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie musi ewidencjonować czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19, co implikuje, iż zmniejszanie wynagrodzenia dodatkowego proporcjonalnie do czasu pracy przy pacjentach z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 jest niezasadne. Zatem nie ma znaczenia, czy kontakt z pacjentem ma charakter ciągły, czy nie, dodatek powinien zostać wypłacony. Po moich interwencjach w podmiotach leczniczych i przesłaniu uzyskanego przeze mnie stanowiska z Ministerstwa Zdrowia kierownicy jednostek zaczęli wypłacać lekarzom należny dodatek covidowy. Zatem w każdym przypadku problemów z wypłatą dodatku proszę o zgłaszanie tego faktu do Biura Rzecznika Praw Lekarza, bowiem nie możemy pozwalać, aby nasza praca była niedoceniana.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum