15 listopada 2015

Z Mazowsza

Warszawa ma nowy szpital pediatryczny

Na ten szpital warszawska pediatria czekała od lat. 535 łóżek: 453 pediatrycznych, 37 neonatologicznych i 45 położniczych, nowoczesne wyposażenie diagnostyczne i blok operacyjny z ośmioma salami, a na dachu lądowisko dla helikopterów.

Nowa siedziba Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63a została oficjalnie otwarta 28 września 2015 r., ale już tydzień wcześniej przyjęto tu pierwszych pacjentów.
Docelowo będzie w niej działać 28 jednostek zajmujących się leczeniem najmłodszych pacjentów, prowadzeniem badań naukowych i kształceniem studentów. Do obiektu na terenie kampusu WUM przeniosły się już kliniki z ul. Działdowskiej, a do końca roku przeprowadzą się również oddziały z ul. Litewskiej – obu dotychczasowych siedzib szpitala. Z myślą o potrzebach pacjentów w strukturze placówki utworzono też nowe jednostki – Klinikę Traumatologii, Neurotraumatologii z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, a także drugi na Mazowszu i pierwszy w lewobrzeżnej Warszawie pediatryczny Szpitalny Oddział Ratunkowy. W 2016 r. rozpoczną pracę kliniki Położnictwa i Perinatologii oraz Neonatologii. Ich współistnienie w jednym obiekcie wyeliminuje konieczność przewożenia wcześniaków wymagających zabiegów chirurgicznych do innych placówek.
Inwestycja, realizowana w latach 2007-2015, została sfinansowana z budżetu państwa. Koszt budowy i wyposażenia Szpitala Pediatrycznego wyniósł około 550 mln zł.

ach


Opieka medyczna nad uchodźcami

W Polsce istnieje kilkanaście ośrodków dla uchodźców.
Obecnie przebywa w nich około 1500 osób – z Rosji (deklarujący narodowość czeczeńską), Gruzji i Ukrainy. We wszystkich ośrodkach jest jeszcze około 600 wolnych miejsc. Liczbę tę trudno określić dokładnie, ponieważ rotacja jest duża. Na Mazowszu utworzono trzy ośrodki: w Dębaku (koło Podkowy Leśnej), Lininie (koło Góry Kalwarii) i na Targówku w Warszawie. Również w stolicy działa Zespół Obsługi Cudzoziemców dla osób korzystających ze świadczeń poza ośrodkami.
Urząd do spraw Cudzoziemców zapewnia opiekę medyczną od momentu złożenia przez obcokrajowca wniosku o nadanie mu statusu uchodźcy. Jest to opieka kompleksowa, z wyjątkiem sanatoryjnej. Obejmuje szereg badań laboratoryjnych, zwłaszcza pod kątem chorób zakaźnych, RTG klatki piersiowej oraz lekarskie badanie przedmiotowe i podmiotowe.
Badania są prowadzone w dwóch ośrodkach recepcyjnych (w Dębaku i Białej Podlaskiej), w tzw. części kwarantannowej. Czynni nosiciele chorób zakaźnych lub podejrzewani o to są poddawani krótkoterminowej separacji w izolatkach do momentu przewiezienia do placówek posiadających oddziały zakaźne.
Całą opiekę medyczną świadczy firma Petra Medica, wybrana w przetargu ogłoszonym przez Urząd do spraw Cudzoziemców. Hospitalizację zapewnia także ta firma, ma bowiem podpisane umowy z licznymi szpitalami, m.in. z Bielańskim, Wolskim, przy Wołoskiej, Stępińskiej, im. Orłowskiego oraz z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym przy ul. Wolskiej.
Dzieci uchodźców i emigrantów, od momentu przybycia do ośrodków, są włączane do programu obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązującym w naszym kraju. Jednak propozycje szczepienia bardzo często spotykają się z odmową rodziców, najczęściej motywowaną względami wyznaniowymi.

Na podstawie informacji Urzędu do spraw Cudzoziemców
oprac. mkr


Słuch dzieci wiejskich

W rozpoczętym roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych, zamieszkałych w gminach wiejskich. To kontynuacja badań prowadzonych w latach 2008, 2010 i 2011. Badania wykonywać będą pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a współfinansują je Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Partnerem jest także Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – człowiekowi”.

W ubiegłych latach przebadano 350 tys. uczniów, obecny program obejmie około 140 tys. dzieci, głównie z klas pierwszych z 5980 szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich. W pierwszym etapie program będzie realizowany w ośmiu województwach Polski Wschodniej, później w ośmiu Polski Zachodniej.
Obok wczesnego wykrywania wad słuchu, celem programu jest uwrażliwienie rodziców i nauczycieli na problemy dzieci ze słyszeniem. W planach jest też wyłonienie kilkunastu gmin, w których zostaną uruchomione pilotażowe ośrodki badań przesiewowych u uczniów oraz ośrodki telekonsultacji w zakresie badań słuchu. Tworzenie tych drugich będzie możliwe dzięki współpracy z terenowymi jednostkami KRUS.

mkr


Geriatria w Szpitalu Wolskim

Pierwszy w Warszawie i na Mazowszu oddział geriatryczny otwarto w Szpitalu Wolskim.

Jest w nim 12 sal z łącznie 36 łóżkami, w tym 5-łóżkowa sala wzmożonego nadzoru, sale terapii zajęciowej i fizykoterapii oraz gabinet psychologa. Na oddziale będzie pracował 31-osobowy zespół medyczny. Szpital liczy na podpisanie kontraktu z NFZ jeszcze w tym roku.

mkr


Sympozjum w Otwocku

We wrześniu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku odbyło się Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn.

Wzięło w nim udział kilkudziesięciu lekarzy – ortopedów i traumatologów – z Polski i Turcji. W części wykładowej zaprezentowane zostały m.in. najnowsze doświadczenia z zakresu zabiegów korekcji wrodzonych, rozwojowych i nabytych zniekształceń kończyn. Odbyły się też warsztaty, podczas których omawiano techniki operacyjne i zastosowanie różnych systemów stabilizacji zewnętrznej. Sympozjum poprzedziły dwa zabiegi rekonstrukcji kończyn – jeden przeprowadzony u dziecka, drugi u osoby dorosłej. Wykonali je wspólnie lekarze z Polski i Turcji. Organizatorem sympozjum była Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, jeden z nielicznych w kraju ośrodków ortopedycznych przeprowadzających rutynowo tego typu zabiegi.

pk


Jubileusz w Ciechanowie

W Ciechanowie obchodzono 100-lecie szpitalnictwa oraz 30. rocznicę przeniesienia szpitala do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Pierwszy ciechanowski szpital zaczął funkcjonować w 1915 r., w gmachu przy ul. Płońskiej, i zajmował się głównie izolacją i leczeniem chorych zakaźnie. Po I wojnie światowej mieścił się w dwóch budynkach. W okresie międzywojennym utworzono cztery oddziały: ogólny, zakaźny, chirurgiczny i położniczo-ginekologiczny. W 1945 r. zaadaptowano na potrzeby szpitala poniemieckie budynki przy ul. Sienkiewicza. W roku 1975 powołano do istnienia Wojewódzki Szpital Zespolony, dziesięć lat później placówkę przeniesiono do kompleksu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Od listopada 2001 r. funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki.

pk


Nowa przychodnia w Wawrze

Budowa miejskiej przychodni przy ul. Begonii 10 trwała od października 2014 do sierpnia 2015 r.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2,8 mln zł, na pokrycie kosztów z budżetu m.st. Warszawy wyasygnowano 1 mln zł.

W nowoczesnym, dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni prawie 900 mkw. zlokalizowane zostały poradnie POZ dla dorosłych i dla dzieci oraz gabinet stomatologiczny, w którym pomoc udzielana będzie również w nocy i w święta.
W placówce planowane jest utworzenie, ze wsparciem środków unijnych, Dziennego Domu Opieki Medycznej dla pacjentów po hospitalizacji, którzy ukończyli 65. rok życia. Nowa przychodnia należy do struktury SZPZLO Warszawa-Wawer. Pierwsi pacjenci skorzystają z obiektu już wkrótce.

kb


Zasłużony Dawca Przeszczepu

W Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość wręczenia odznak i legitymacji „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, w której uczestniczyło kilkudziesięciu dawców nerek, szpiku i wątroby. – Oddanie własnego organu jest najwyższą ofiarą jednego człowieka dla drugiego, to niezwykła forma altruizmu – powiedział prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej. – Usilnie promujemy dawstwo rodzinne, aby zwiększyć liczbę tego rodzaju przeszczepów. Na świecie transplantacje od dawców żywych stanowią około 40 proc. wszystkich przeszczepów, u nas zaledwie 5-6 proc. W spotkaniu brali też udział dawcy z pierwszego przeszczepu łańcuchowego nerek w Polsce oraz Aleksandra Tomaszek, koordynatorka przeszczepów ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
– Moja praca polega na informowaniu pacjentów i ich rodzin o możliwościach przeszczepów od dawców żywych podczas spotkań w stacjach dializ i ośrodkach nefrologicznych – mówi A. Tomaszek. – Następnie prowadzę pary dawca – biorca przez cały proces, także potem, przy badaniach kontrolnych po oddaniu nerki. Pierwsze przeszczepienie krzyżowe zrobiliśmy 10 lutego 2015 r., ale przygotowywaliśmy się do niego prawie dwa lata. Był to krok milowy, a łańcuch przeszczepów jest kolejnym. Dzięki mediom społeczeństwo dowiedziało się o takiej możliwości. Dawcą nie musi być ktoś z bliskiej rodziny, ważne, aby zgadzały się grupy krwi oraz aby biorca nie miał przeciwciał przeciwko dawcy. To dużo prostsze niż z pozoru wygląda. Każde przeszczepienie to długa i ciekawa historia rodziny.

mkr


Romuald Krajewski prezydentem UEMS

Romuald Krajewski, wiceprezes NRL i ORL w Warszawie, po raz drugi został wybrany na prezydenta Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS). Obrady UEMS (15-17 października) po raz pierwszy w historii odbyły się w Polsce. R. Krajewski w latach 2009-2011 był wiceprezesem UEMS, a od stycznia 2012 r. pełnił funkcję prezesa tej organizacji. Serdecznie gratulujemy.

ach


Kredyt pod zastaw

Rada Powiatu Grójeckiego zgodziła się na ustanowienie hipoteki na budynkach Szpitala w Grójcu.
Chodzi o to, by spółka zarządzająca leczniczą, czyli Powiatowe Centrum Medyczne, mogła ubiegać się o kredyt. Zastrzyk gotówki potrzebny jest placówce, żeby uchronić ją przed upadłością. Lokalne media informują, że w głosowaniu wzięło udział tylko 13 z 21 radnych. Dziesięcioro radnych to członkowie PiS i oni głosowali za ustanowieniem hipoteki.

pk

Archiwum