14 listopada 2016

Leczenie SM – umiarkowane zmiany na lepsze

Polscy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym (sclerosis multiplex) doczekali się nowoczesnego leczenia w pierwszej linii. 1 lipca 2016 r. do wykazu leków refundowanych trafiły dwa nowe leki, doustny i do iniekcji podskórnej. Niestety, ich stosowanie rozwiąże tylko jeden z licznych problemów chorych na SM – uważa prof. Przemysław Nowacki, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Nasz kraj ma jedną z największych populacji cierpiących na tę chorobę w Europie. Spośród około 40 tys. chorych leczy się zaledwie 22 proc. Jest pewien postęp, ponieważ stosunkowo niedawno leczyło się 13 proc. Jedną z barier w podjęciu terapii jest niedobór neurologów, w tym lekarzy specjalizujących się w rozpoznawaniu SM w badaniu MRI. Średni czas kwalifikacji do programu lekowego wynosi 12 miesięcy, ale w niektórych województwach czeka się nawet dwa lata. – Nie wszyscy chorzy są kwalifikowani do programów lekowych. Leki refundowane I linii stosuje się u 9 tys. pacjentów, II linii – u 884 pacjentów. Są także trudności ze zmianą rodzaju terapii w przypadkach nieefektywnego leczenia – podkreśla  prof. Nowacki. – Przesunięcie z I do II linii ograniczają przepisy NFZ. Mimo dużego arsenału leków często stosuje się terapie, które nie są optymalne. Nowe metody leczenia są przeznaczone dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM (około 80 proc. chorych) i otwierają kolejną erę terapii w I linii. Poprawi się efektywność leczenia, a dla pacjentów to szansa na życie bez objawów choroby i bez postępów niepełnosprawności. Ważna w tej chorobie jest rehabilitacja, a właśnie ona stanowi piętę achillesową naszego systemu opieki zdrowotnej. Mamy najniższy wskaźnik rehabilitacji pacjentów z SM w Europie. Świadczenia ZUS dla osób z SM w 2012 r. wyniosły 256 mln zł, z czego 231 mln zł przeznaczono na renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym samym okresie ZUS na świadczenia rehabilitacyjne wyasygnował tylko 250 tys. zł. Na rehabilitację czeka się długo, jeden z oddziałów NFZ przysłał osobie chorej kwalifikację do rehabilitacji na rok 2027! ■ mkr

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum