31 stycznia 2020

Podsumowanie roku 2019 w pigułce

Izba działa w bardzo wielu obszarach. Podejmujemy inicjatywy wewnętrzne, czyli dotyczące wspierania każdego z lekarzy, całego środowiska, jak również wychodzimy na zewnątrz, by zmieniać rzeczywistość, w której funkcjonują lekarze i ich pacjenci. Lekarzom oferujemy różne formy pomocy. W ubiegłym roku w związku z tym działo się bardzo dużo. Przeprowadziliśmy kampanie społeczne, organizowaliśmy wydarzenia, szkolenia, uroczystości, konferencje. Poświęcaliśmy uwagę lekarzom w każdym wieku – od lekarzy seniorów do lekarzy na początku swojej drogi zawodowej. Działaliśmy na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lekarskiego. Uczestniczyliśmy w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (rząd zwlekał z przyjęciem dokumentu, a przyjęta wersja drastycznie różni się od propozycji lekarzy oraz nie była z nimi konsultowana), odbyliśmy szereg spotkań. To podsumowanie roku jest skrótową relacją z tego, co najważniejsze. Warto także pamiętać, że każdego dnia nasza izba zajmowała się sprawami związanymi z administracją i obsługą spraw lekarzy.

Pomoc prawna i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

W minionym roku interweniowaliśmy w setkach spraw lekarzy i lekarzy dentystów. Przypominamy, że możemy działać tylko w tych sprawach, o których wiemy!

Warto pamiętać, że w OIL w Warszawie są: mediator, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, rzecznik praw lekarza.

 

Od stycznia 2019 r., co miesiąc, lekarze z naszej izby mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy Balinta, która powstała z myślą o wspieraniu lekarzy, zadbaniu o ich zdrowie psychiczne. Spotkania będziemy kontynuować w 2020 r. Planowane są na każdy drugi wtorek miesiąca.

 

 

W Sportowe Niedziele lekarze i lekarze dentyści spotkali się w 2019 r. 39 razy. Zdają sobie bowiem sprawę, że regularna aktywność fizyczna redukuje poziom stresu i pozwala dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

 

Izba dla lekarzy

 

W 2019 r. w siedzibie OIL zaszczepiliśmy przeciwko grypie i odrze prawie 600 lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

Program refundacji szczepień przeciwko meningokokom grupy B uruchomiliśmy 1 stycznia. Lekarze złożyli ponad 390 wniosków. Zrefundowaliśmy 321 szczepień dzieci lekarzy i lekarzy dentystów, spełniających wymogi regulaminu programu Szczepimy Chronimy.

 

STOP HEJTOWI! Zespół ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia wraz z RPL aktywnie wspierał medyków w walce z hejtem w Internecie. Wzywaliśmy do usuwania obraźliwych komentarzy, kierowaliśmy zgłoszenia na policję i do prokuratury.

 

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne z urofizjoterapeutką „Kobiece sprawy w kobiecym gronie”.

 

 

 

W marcu w Wawerskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy prac malujących lekarzy z Sekcji Malarskiej Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

 

Przedsięwzięcia dla lekarzy dentystów

Zorganizowaliśmy V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne z udziałem 35 wykładowców i ponad 600 uczestników, którzy mieli okazję zdobycia 25 punktów edukacyjnych. Miały miejsce wykłady, warsztaty, posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

 

12 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Zachód ‒ Wschód. Wzięli w niej udział studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, stażyści oraz lekarze zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

 

OIL w Warszawie i WUM zacieśniły stomatologiczną współpracę w zakresie dydaktyki, działalności naukowej, badawczej, a także projektów dotyczących samorządu lekarskiego. 26 września list intencyjny podpisali prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM, i Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Kampanie społeczne

 

W kwietniu, przed Wielkanocą, ruszyła druga odsłona naszej kampanii społecznej #WspólneŚwięta. Wraz z Medyczną Racją Stanu i wolontariuszami ze Wspólnoty Sant’Egidio Warszawa odwiedziliśmy chorych w Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Podczas bożonarodzeniowej edycji dyskutowaliśmy o polityce senioralnej m.in. z przedstawicielami biur Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta oraz z wojewódzkim konsultantem medycznym w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Odwiedziliśmy także Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wawrze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, który włączył się w naszą akcję poruszającą problem samotności seniorów, ich opiekunów oraz wskazującą rozwiązania.

 

 

Dołączyliśmy do kampanii edukacyjnej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach SOR(RY) – tu ratuje się życie! Nie odbieraj innym szansy. Lekarze z naszej izby oplakatowali większość warszawskich placówek medycznych, informując społeczeństwo, że pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia niezagrażającego życiu powinna być udzielana w: poradniach lekarza rodzinnego oraz placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

9 września rozpoczęliśmy kampanię społeczną Narodowy Kryzys Zdrowia, pod hasłem „Polska, to chory kraj, ale wspólnie możemy go uleczyć”. Przedstawiliśmy manifest i postulaty związane z systemem ochrony zdrowia, przygotowaliśmy spot telewizyjny oraz billboardy, które pojawiły się w całym kraju.

 

 Działania na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce

 

Pracowaliśmy nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Więcej o wersji projektu przyjętego przez rząd na str. 8.

 

 

„Naprawa ochrony zdrowia wymaga solidarnego współdziałania wszystkich interesariuszy systemu”, w związku z czym 1 czerwca współorganizowaliśmy manifestację, która przeszła spod Ministerstwa Zdrowia do Sejmu. 10 tys. uczestników połączyła idea, by w Polsce pacjenci mogli szybciej i skuteczniej zdrowieć, a lekarze leczyć według medycznych standardów w zachodnioeuropejskich warunkach.

Odbyliśmy szereg różnych spotkań dotyczących problemów ochrony zdrowia, rozmawialiśmy o rozwiązaniach i współpracy. W kwietniu w siedzibie naszej izby spotkaliśmy się z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Kolejne spotkanie z GIS dotyczyło patronatu nad akcją szczepień.

 

W czerwcu spotkaliśmy się z dyrektorem Pawłem Chęcińskim oraz z zespołem Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy. Rozmawialiśmy o planowanej wówczas kampanii społecznej #WspólneŚwięta, a także o edukacji zdrowotnej w zakresie szczepień.

W tym samym miesiącu, podczas zorganizowanego w naszej siedzibie posiedzenia Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, z działem zastępcy prezydenta Pawła Rabieja, rozmawialiśmy m.in. o tym, jak zachęcić lekarzy do pracy w warszawskich szpitalach oraz innych placówkach medycznych.

W listopadzie na spotkaniu z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem analizowaliśmy najczęstsze problemy w psychiatrii, jakie zgłaszają lekarze OIL.

Reprezentacja lekarzy w mediach

O sprawach ważnych wypowiadamy się w imieniu całego środowiska lekarskiego. Wzmianki o naszej OIL można znaleźć w prasie, przedstawicieli izby można usłyszeć w radiu i zobaczyć w telewizji.

 

Obecność w mediach raportujemy na naszym profilu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Warto śledzić na bieżąco @oilwarszawa

 

 

Sztafeta pokoleń

W kwietniu odbyło się wielkanocne spotkanie lekarzy seniorów, w którym wzięli udział przedstawiciele Prezydium ORL w Warszawie.

 

Już drugi raz przygotowaliśmy dla lekarzy seniorów spotkanie z okazji przypadającego w listopadzie Dnia Seniora.

 

Zorganizowaliśmy Wigilię w Domu Lekarza Seniora oraz spotkanie wigilijne w Klubie Lekarza.

 

 

W październiku zorganizowaliśmy dla lekarzy seniorów wycieczkę do muzeów w Radomiu i Wsoli.

 

 

 

Wydarzenia i spotkania  integrujące środowisko lekarskie

Zorganizowaliśmy II Lekarski Dzień Dziecka.

 

 

 

 

II Lekarskie Mikołajki przygotowaliśmy dla dwa razy większej liczby osób, niż pierwotnie było w planach. W dwudniowym wydarzeniu uczestniczyło około 600 lekarskich dzieci i znacznie więcej ich opiekunów.

 

Wiosną miał miejsce Pierwszy Lekarski Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej.

 

 

W odpowiedzi na inicjatywę lekarzy w 2019 r. pierwszy raz w Runmageddonie wystawiliśmy drużyny naszej izby.

 

 

 

Latem odbył się Festiwal Piosenki Lekarzy.

 

Zorganizowaliśmy również pierwsze Lekarskie Andrzejki.

 

Szkolenia

Nasz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przeszkolił 1 tys. lekarzy w wystawianiu e-recept.

 

 

W Kick off meeting zorganizowanym w ostatni weekend września wzięło udział blisko 160 lekarzy stażystów. Było to spotkanie szkoleniowe, stanowiące okazję do zgłębienia wiedzy, zasięgnięcia praktycznych porad przydatnych na zawodowym starcie, poznania idei i specyfiki samorządu lekarskiego, jak również nawiązania nowych relacji. Zeskanuj telefonem znajdujący się poniżej kod QR i obejrzyj film o marzeniach młodych lekarzy.

 

Zjazd

13 kwietnia obradował XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Poświęcony był przyjęciu sprawozdań z działalności organów OIL w 2018 r. i sprawozdania finansowego. Przedstawiono na nim również plany.

 

Uroczystości

Wręczyliśmy 437 „Praw wykonywania zawodu lekarza” i 140 „Praw wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

 

 

W październiku nasz chór Medicantus obchodził 10lecie istnienia. Z tej okazji 26 października odbył się koncert jubileuszowy.

 

 

W 2019 r. samorząd lekarski obchodził 30-lecie swojego odrodzenia. Z okazji jubileuszu zorganizowaliśmy sesję historycznowspomnieniową, która odbyła się 16 listopada w Auli im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, tam, gdzie 30 lat wcześniej rozpoczął obrady I Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum