7 października 2002

Paweł Baranowski kandydat do Sejmiku Województwa z listy PSL

 • absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski (1979)
 • specjalizacja w dziedzinie neurochirurgii
 • ukierunkowanie zawodowe: urazy głowy, nowotwory i schorzenia kręgosłupa i rdzenia
 • doktorat: „Leczenie niestabilności połączenia czaszkowo-kręgosłupowego za pomocą różnych metod chirurgicznych”
 • ordynator Oddziału Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji im. M. Weissa w Konstancinie
 • członek PTNch, EANS

Cele działania:

 • poprawa sytuacji lecznictwa w województwie, głównie w dziedzinie urazów i nowotworów kręgosłupa i rdzenia,
 • odbudowanie bazy medycznej Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, jako wiodącej w województwie jednostki w leczeniu schorzeń kręgosłupa,
 • rozszerzenie działań profilaktycznych w dziedzinie schorzeń kręgosłupa,
  poprawa sytuacji materialnej pracowników służby zdrowia.

Archiwum