16 października 2002

Uważam że … politycy powinni nas posłuchać.

Podejmujemy akcję – bezpośredni lobbing na rzecz zwiększenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Już wiemy, że projekt budżetu państwa na przyszły rok nie przewiduje jej zwiększenia. Podwyższenie składki nie jest też wpisane w przyjęty właśnie przez Radę Ministrów projekt Narodowego Funduszu Zdrowia.
Namawiam wszystkich członków OIL w Warszawie, ich rodziny i pacjentów do pisania listów do polityków z żądaniem podwyższenia składki. Do „Pulsu” dołączone są gotowe, zaadresowane kartki pocztowe.
Listy można też wysłać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.warszawa.oil.org.pl. Akcja, jeżeli będzie masowa i uporczywa, w końcu przyniesie skutek, choćby nie miał być natychmiastowy.
Jeśli istnieją pewne zasady i ustalenia, których należy przestrzegać w polityce wewnętrznej, zwłaszcza mające na uwadze dobro państwa i obywateli – ster rządów powinien być oddany w ręce lekarzy – to słowa wypowiedziane na jednej z sesji parlamentu przez zmarłego przed stu laty Williama Gladstone’a, kanclerza skarbu, a następnie premiera i lidera Partii Liberalnej w angielskiej Izbie Gmin. Te słowa niech będą dla nas zachętą.

Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Archiwum