23 stycznia 2003

Jak ktoś nie chce być lekarzem – niech tego nie czyta

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Do końca 2002 r. ogromna większość lekarzy, członków naszej Izby, zastosowała się do naszych wielokrotnych apeli i do końca sierpnia 2002 r. złożyła komplet dokumentów, wymaganych do wydania nowego „Prawa wykonywania zawodu”.

Z przyczyn od nas niezależnych nie wydrukowaliśmy wszystkich książeczek PWZ – ale wszyscy, którzy złożyli dokumenty, mają uchwalone ich wydanie i mogą formalnie nadal wykonywać zawód lekarza. Dokumenty PWZ będziemy tym lekarzom wydawać sukcesywnie – do końca marca br., indywidualnie powiadamiając o terminie ich odbioru.

Jeśli więc lekarz nie ma potrzeby legitymowania się już teraz nowym dokumentem – prosimy spokojnie czekać na zawiadomienie o jego odbiorze. Jeśli ktoś z Koleżanek i Kolegów musi mieć nowy dokument PWZ (np. do załatwienia spraw urzędowych), prosimy zgłaszać się do OIL – wydajemy zaświadczenia, że lekarz ma uchwalone wydanie nowego PWZ, i że czeka jedynie na jego wydrukowanie.

Do Koleżanek i Kolegów, którzy nie zgłosili się dotychczas do OIL z kompletem dokumentów (czyli nie dokonali czynności rejestracyjnych) – jeszcze raz apelujemy o natychmiastowe zgłoszenie się do OIL. Jeśli tego nie uczynią, nie będą mogli – zgodnie z prawem – wykonywać zawodu lekarza, nie mając obowiązującego od 1 stycznia 2003 roku dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”.

Archiwum