11 marca 2003

Spod kociej łapy

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez „Wprost” wynika, że w resorcie finansów trwają prace nad utworzeniem nowego, 50-procentowego progu podatkowego dla najbogatszych, likwidacją wszystkich ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, podniesieniem maksymalnej, 22-procentowej stawki VAT o punkt procentowy, wprowadzeniem podatków: katastralnego oraz od zysków z giełdy, podwyższeniem składki na Fundusz Pracy, obniżeniem wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. (…) Rozważane jest także częściowe lub całkowite zawieszenie wpłat ZUS do funduszy emerytalnych. Rachunek przyjdzie płacić za 20 lat, kiedy okaże się, że nie mamy emerytur, tylko zasiłki z opieki społecznej.

Jan Piński, Michał Zieliński
„Wprost”, 23 lutego 2003 r.

Środowisko naukowe przyzwyczaiło się do grantów – uważa minister Klei-ber – Nie uwierzyło, że z offsetu mogą być rzeczywiste pieniądze, choć tłumaczyliśmy to na wszystkie sposoby. Ludzie boją się nowych procedur, które nie wiadomo czym się skończą. Aż szkoda papieru, który zapełniono tymi projektami. Pisze do mnie Akademia Medyczna, że umierają jej pacjenci i musi mieć pieniądze z offsetu na nowy budynek. Inna placówka chce ich na czasopisma naukowe, inna na komputer z szybkim procesorem. Nie kwestionuję tych potrzeb, ale zgłaszać się z nimi trzeba przy innej okazji.

Marek Henzler
„Polityka”, 15 lutego 2003 r.

Na specjalnym posiedzeniu Komisji Trójstronnej padały słowa: albo sprawy rozwiążą się tu, albo na ulicy. (…) Chcemy porozumienia i wypracowania rozwiązań. Alternatywą dialogu są grupowe protesty. A w nich zawsze zwycięża silniejszy. Może więc będą ustępstwa wobec grup górników, stoczniowców, niektórych rolników, ale nie skorzysta na tym całość. Przegrają najubożsi, mieszkańcy wsi, ludzie starsi.

Jerzy Hausner
minister gospodarki, pracy
i polityki społecznej
w rozmowie z Bartoszem Lewickim
„Trybuna”, 22-23 lutego 2003 r.

Archiwum