13 marca 2003

Uwaga! UBEZPIECZENIE OC

Od końca marca br. Izba, zgodnie z wolą Okręgowego Zjazdu, zaprzestaje opłacać grupowe ubezpieczenia OC dla naszych członków. Coraz więcej z nas podejmuje pracę w innej formie niż umowa o pracę, więc dotychczasowe ubezpieczenie – od odpowiedzialności regresowej – przestaje mieć sens i na pewno nie odpowiada ubezpieczeniu wymaganemu przy prowadzeniu praktyki lekarskiej. Nasze ubezpieczenie musi być zróżnicowane. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu zawierania grupowego, drogiego, a mało przydatnego obecnie ubezpieczenia. Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług powołanej przez OIL firmy brokerskiej. Jej zadaniem jest wynegocjowanie z ubezpieczycielami najbardziej korzystnego – z najniższą składką i zindywidualizowanym zakresem – ubezpieczenia.

Archiwum