24 marca 2003

W radomskiej delegaturze

Radomski Rocznik Lekarski

Ukazał się siódmy tom „Radomskiego Rocznika Lekarskiego”. Zainicjowany w 1996 r. periodyk prezentuje dorobek naukowy lekarzy d. woj. radomskiego.
RRL powstaje staraniem Fundacji „Oddychanie” i radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – „Najnowszy tom zachowuje interdyscyplinarny charakter publikacji. Obszernie prezentujemy dorobek medycyny radomskiej na przestrzeni ostatniego roku oraz przypominamy wcześniejsze dokonania lekarzy z naszego regionu” – podkreśla koordynator przedsięwzięcia, prezes Fundacji „Oddychanie” dr n. med. Wojciech Szafrański. Rocznik zawiera prace oryginalne i doniesienia kliniczne, prace poglądowe i streszczenia publikacji. Obok bogatej części historycznej znaleźć można także np. rozważania prof. AŚ dr. hab. Zbigniewa Banaczka na temat etycznych reperkusji postępów w medycynie.
Na 250 stronach formatu B5 znajdują się materiały przygotowywane przez stałe grono autorów (w tym redagujących RRL dr. n. med. Wojciecha Szafrańskiego i dr n. med. Roberta Wiraszkę) oraz kilka debiutów. – „Zamierzeniem wydawcy jest scalanie i uaktywnienie lokalnego środowiska. Wypełniamy lukę wydawniczą wynikającą z braku regionalnego pisma o tematyce medycznej, prezentującego prace naukowe radomskich lekarzy. Jest to również ważny element promocji środowiska i regionu” – podkreśla dr Szafrański. Wśród autorów dominują lekarze z Radomia, ale jest również grono współpracowników reprezentujących inne lokalne środowiska, w tym m.in. z Lipska. Wokół RRL skupiło się stałe grono specjalistów, tworząc radę programową i zespół recenzentów. Z pismem związana jest liczna grupa współpracowników oraz wierne grono czytelników.
Zdaniem dr. Szafrańskiego ukazanie się kolejnego tomu „Radomskiego Rocznika Lekarskiego” potwierdza zapotrzebowanie na tego typu pismo.

Oddział ratownictwa medycznego

Pierwszy w regionie radomskim oddział ratownictwa medycznego powstał w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana. Oddział mieści się w pomieszczeniach nowej izby przyjęć. – „Spełniamy kryteria dla placówek tego typu. Mamy m.in. wydzielony moduł chirurgiczny i moduł internistyczny, salę reanimacyjną, a także salę operacyjną, własny rentgen, salę obserwacyjną oraz gabinety konsultacyjne” – poinformował kierownik oddziału dr Sylwester Nita.
Placówka udziela porad w nagłych przypadkach. Całodobowe dyżury pełnią tu lekarze zatrudnieni w RSS. Stałą obsadę medyczną stanowią chirurg, kardiolog i internista. Dr Nita podkreśla, że oddział dysponuje odpowiednim sprzętem do ratowania życia ludzkiego i jest dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli.

Tymczasowa nominacja

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu funkcję tę będzie pełnić dr Lucyna Wiśniewska, dotychczasowy zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Radomiu, a następnie w Warszawie. Dr Wiśniewska zastąpi dr. n. med. Marka Stępnia, który poprosił o 4-letni urlop bezpłatny w związku z otrzymaniem mandatu radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Lucyna Wiśniewska jest specjalistą w dziedzinie neurologii oraz organizacji ochrony zdrowia. W 1998 roku pełniła w Radomiu funkcję lekarza wojewódzkiego. Jest członkiem rady społecznej szpitala na Józefowie. Ü

Komunikaty

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów zaprasza wszystkich lekarzy na posiedzenia, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Delegatury, przy ul. Tetmajera 13.

Z życia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

W dniu 15.12.2002 r. w Seminarium Duchownym w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie Terenowego Koła „Ziemi Radomskiej” Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W Bożonarodzeniowym Dniu Skupienia uczestniczyło ok. 40 lekarzy z duszpasterzem służby zdrowia Diecezji Radomskiej, ks. dr. n. teologicznych Grzegorzem Stępniem.
Mszy świętej przewodniczył ordynariusz Diecezji Radomskiej JE Ks. Biskup Zygmunt Zimowski, który w swej homilii poruszył wiele istotnych problemów nurtujących obecnie służbę zdrowia. Wskazał na niezwykle istotną rolę szeregowego lekarza w trudnym okresie przemian ekonomicznych jako osoby o wysokich walorach etycznych, która niesie pomoc ludziom chorym, najczęściej w bardzo trudnych warunkach materialnych. Ksiądz biskup wyraził przekonanie, że patologiczne zjawiska, o których ostatnio donosi prasa, mają charakter incydentalny. Obecny wiek dynamicznego rozwoju genetyki, elektroniki i informatyki, przemian strukturalnych i organizacyjnych systemu ochrony zdrowia w naszym kraju – niesie potrzebę kształtowania głęboko humanitarnej postawy lekarza. Mimo że dotychczasowe przemiany w ochronie zdrowia nie wiążą się z istotną poprawą sytuacji materialnej jej pracowników, co jest sytuacją dla nich wysoce krzywdzącą, istnieje potrzeba godnego, dumnego i pełnego miłosierdzia sprawowania swego posłannictwa względem chorych i cierpiących.
W dniu 18.01 2003 roku spotkaliśmy się ponownie z JE Ks. Biskupem Zygmuntem Zimowskim na spotkaniu opłatkowym.

Ksiądz Biskup złożył niezwykle ciepłe i serdeczne życzenia całemu środowisku lekarzy radomskich: zdrowia dla nas i naszych rodzin, harmonii i szczęścia, wewnętrznego ładu i spokoju, wyrozumiałości, umiłowania sztuki lekarskiej, miłości do cierpiącego bliźniego, cierpliwości, wzajemnego poszanowania i umiejętności wzniesienia się ponad przeciętność.

Zarząd Terenowego Koła „Ziemi Radomskiej” Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zaprasza wszystkich lekarzy na spotkania:

Zarząd Terenowego Koła
„Ziemi Radomskiej” Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Archiwum