6 kwietnia 2003

Decyzje i zmiany

Z dniem 1 kwietnia br. premier powołał Aleksandra Naumana na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 1 kwietnia Marek Balicki złożył rezygnację ze stanowiska ministra zdrowia. Na to stanowisko została powołana Ewa Kralkowska.

Archiwum