21 maja 2003

Klubu nie rozwiążemy

W związku z użyciem przez kol. Adama Galewskiego w artykule „Okiem rewizora” (w tym numerze „Pulsu”) określenia „klub dobrych wujków”, do którego zostaliśmy zaliczeni, oświadczamy:
Z mocy prawa (ustawa o zawodzie lekarza) izby lekarskie zostały zobowiązane do wykonania ogromnego zadania administracyjnego w określonym terminie (31.12.2002 r.) – wymiany dotychczasowych zaświadczeń o prawach wykonywania zawodu 150000 lekarzy i lekarzy stomatologów.
Warszawska Izba Lekarska, największa w kraju, zrzesza ponad 25000 lekarzy, czyli prawie 1/5 lekarzy w Polsce. Z przyczyn od nas niezależnych wydruk nowych dokumentów praw wykonywania zawodu zaczął się z opóźnieniem. Udało nam się jednak – z niewielkim poślizgiem – wykonać to zadanie. Udało się to również dzięki grupie znakomicie pracujących urzędniczek biura Izby – biura rejestru lekarzy i biura praktyk lekarskich. Pracownice te zostawały po godzinach i pracowały w wolne soboty, udzielały dziesiątków tysięcy informacji. Mimo nawału pracy lekarze byli przyjmowani profesjonalnie, uprzejmie i z uśmiechem; bardzo rzadko dochodziło do jakichkolwiek konfliktów. Na 20000 wydanych dokumentów były 2 skargi pisemne, obie bezzasadne.
Motywowanie dobrych pracowników jest jednym z elementów prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi. Menedżer musi umiejętnie stosować różne rodzaje motywacji. W biurze rejestru jest znakomita atmosfera, nie ma konfliktów, pracownice są chwalone (ale też – kiedy trzeba – ganione i instruowane). Na koniec wykonanego zadania – w tym wypadku znacznie przekraczającego zwykłe obciążenie etatowe – należy zastosować motywacje finansowe w formie nagród. Dlatego też o takie nagrody występowaliśmy i będziemy występować aż do skutku.
W świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego nie zgadzamy się ze stosowanymi przez kol. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej określeniami typu „dobrzy wujkowie”. Życzymy każdemu menedżerowi, żeby miał przyjemność współpracy z tak kompetentnym, zgranym, uprzejmym i sprawnym zespołem urzędniczek.

Ryszard MAJKOWSKI,
sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA,
zastępca sekretarza ORL
Konrad PSZCZOŁOWSKI,
przewodniczący
Komisji Rejestru Lekarzy
i Praw Wykonywania Zawodu

Archiwum