2 maja 2003

W skrócie

  • Niepokojący sygnał o finansach Narodowego Funduszu Zdrowia – ściągalność składki jest niższa, niż zakładano. W pierwszym kwartale wpłynęło o ok. 100 mln zł mniej, niż przewidywały plany – kasy dostały w sumie ok. 6,9 mld zł zamiast ok. 7 mld. Według ZUS kasy dostały nawet mniej, bowiem 6,5 mld zł. Według rzeczniczki Funduszu, Renaty Furman, różnica wynika z innego księgowania składek przez obie instytucje. Fundusz na razie nie zamierza zmieniać planów finansowych na ten rok.
  • Będą zmiany kadrowe w Funduszu – zapowiedział minister zdrowia Leszek Sikorski. Ze stanowiskami mają się pożegnać niektórzy dyrektorzy oddziałów.
  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki pierwszej – i pewnie nieostatniej – nowelizacji, samorządy terytorialne będą zobligowane sporządzić plany zdrowotne do 30 czerwca br. Inna część nowelizacji dotyczy leków – refundowane będą te nieumieszczone na liście leków refundowanych generyki, które spełnią podwójny warunek: gdy w wykazie leków refundowanych znajduje się preparat zawierający tę samą substancję czynną, co nieumieszczony w wykazie lek odtwórczy, oraz gdy jest on tańszy niż preparat umieszczony w wykazie.
  • Polska Misja Medyczna zbiera fundusze na karetkę, którą zabierze do Iraku. Lekarze zamierzają tam uruchomić szpital polowy. Wyjazd planują na drugą połowę maja.
  • Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i chorób płuc z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Michał Pirożyński został wyłoniony przez komisję konkursową jako kandydat na prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 5 maja br. minister zdrowia Leszek Sikorski wręczył prof. Pirożyńskiemu nominację na to stanowisko.
  • 23 kwietnia br. rozpoczęła się konferencja programowa „okrągły stół” ochrony zdrowia. 30 kwietnia br. został zawieszony dwutygodniowy strajk pracowników legnickiego szpitala. Dyrekcja wypłaciła zaległe wynagrodzenia. Podczas protestu na każdym oddziale dyżurował tylko jeden lekarz.
  • Sześć pielęgniarek szpitala dziecięcego w Wałbrzychu rozpoczęło w połowie kwietnia głodówkę. Protestowały m.in. przeciwko planom likwidacji części oddziałów placówki.
  • Pod koniec kwietnia do protestu przystąpili pracownicy ochrony zdrowia w Kielcach – przez trzy godziny 28 kwietnia br. pikietowali siedzibę kieleckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, domagając się takich nakładów na świadczenia zdrowotne, jak w ubiegłym roku.
  • Na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych 9 kwietnia br. przewodniczący komisji minister Jerzy Hausner powitał w jej składzie nową organizację – Forum Związków Zawodowych (FZZ) i wręczył akty powołania na członków komisji przedstawicielom FZZ. Wśród nich znalazła się Bożena Banachowicz (przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych). Wg art. 6.1. Ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego z dn. 6.07.2001 r. Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.): stronę pracowników w Komisji reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. 2. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje) zrzeszające, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej 500 tys. pracowników. 3. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie Komisji. 4. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Komisji, z głosem doradczym, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych.

Archiwum