12 lipca 2003

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – pod znakiem zapytania?

Rada Społeczna Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Warszawa, 10 czerwca 2003 r.

Pan
Leszek Sikorski
Minister Zdrowia

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a co za tym idzie koniecznością rzystosowania floty śmigłowców do wymogów obowiązujących w Unii, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zobligowane jest do modernizacji wszystkich użytkowanych śmigłowców do II klasy osiągowej. Koszt tego – obecnie realizowanego – przedsięwzięcia to ok. 30 mln złotych. Nie ma możliwości dostosowania śmigłowców posiadanych przez LPR do I klasy osiągowej.
W świetle ostatnich wypadków oraz awarii śmigłowców, co spowodowało konieczność wyłączenia z eksploatacji części taboru, Rada Społeczna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zwraca się do Pana Ministra o spowodowanie, w trybie pilnym, przeznaczenia środków pieniężnych na zakup 3 nowych śmigłowców oraz docelowe przeznaczenie środków na sukcesywną wymianę w ciągu 5 lat całego taboru Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jednocześnie Rada Społeczna zwraca się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej dalszego funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w naszym kraju. Bez pozytywnej decyzji dalsze funkcjonowanie HEMS w kraju jest niemożliwe.

przewodniczący Rady Społecznej
Marek Gozdek,
członkowie: Krzysztof Pisula,
Ewa Ślązak, Konrad Pszczołowski

Archiwum