14 września 2003

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA – O nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej

8 września br. odbędzie się w Warszawie druga część ogólnopolskiej konferencji „Dyskusja nad projektem nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej”, zorganizowana przez warszawską Okręgową Izbę Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza.

Pierwsza część konferencji odbyła się 16 czerwca br. pod hasłem ” Medycyna – etyka – ekonomia”, a jej poszczególne sesje poświęcone były nastepującym tematom:

 1. Wiedza – sumienie – możliwości.
 2. Medycyna na styku biznesem – etyczne granice promocji i sponsoringu.
 3. Zarządzanie i alokacja środków – pozycja lekarza.

Relację z tego spotkania oraz niektóre wystąpienia referentów drukowaliśmy już w lipcowo-sierpniowym numerze „Pulsu”.

Wrześniowa konferencja to dwie sesje:

 1. Kodeks etyki lekarskiej a rozwój nauk medycznych – wykłady prezentować będą:
  prof. Wojciech Rowiński – Transplantologia i przeszczepianie tkanek;
  prof. Andrzej Górski – Eksperyment bioetyczny a regulacja prawne KEL;
  prof. Piotr Stępień – Genetyka eksperymentalna;
  prof. Romuald Dębski – Badania prenatalne i prokreacja.
 2. Druga sesja składać się będzie:
  – z wystąpienia prezesa NRL Konstantego Radziwiłła – Dlaczego nowelizujemy KEL?
  oraz
  – dyskusji panelowej prowadzonej przez senatora Marka Balickiego – uczestnikami będą prelegenci obu konferencji.

mkr

Archiwum