27 listopada 2003

Oferty pracy na dzień 20.10. 2003 r. dla lekarzy o specjalnościach

Zachęcamy pracodawców do składania ofert w Biurze Pośrednictwa Pracy, a Koleżanki i Kolegów do korzystania z nich. Zachęcamy również do wypełniania „Kwestionariusza dla osób poszukujących pracy”. Kwestionariusze tworzą bazę danych, z której korzystają pracodawcy w momencie składania oferty pracy. Większa liczba zgłoszeń lekarzy umożliwi sprawniejszy przebieg procesu zatrudniania.
Koleżanki i Koledzy zainteresowani podjęciem pracy za granicą mogą nadsyłać swoje CV w języku angielskim.
Andrzej Morliński, przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Biuro Pośrednictwa Pracy:e-mail: praca68@oil.org.pl
tel./fax: 822 36 86, tel. 822 18 84, wew. 4

Archiwum