16 grudnia 2003

Kursy dla stomatologów

Zakład Stomatologii Zachowawczej wraz z Zakładem Chirurgii Stomatologiczej IS AM w Warszawie organizuje w roku akademickim 2003/2004 kursy obowiązkowe (zatwierdzone przez zespół ekspertów, CMKP i Ministerstwo Zdrowia) w ramach specjalizacji lekarzy „starym” i „nowym” trybem. Zakład dysponuje 20 miejscami dla uczestników. Proponuje jeden kurs bezpłatny oraz jeden płatny. Uczestnicy kursów w latach następnych będą mogli skorzystać z oferty bezpłatnej, natomiast część osób, którym kończy się termin zakończenia specjalizacji, będzie zmuszona skorzystać z płatnej oferty. Miejsce kursów: Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM, 02-246 Warszawa, ul. Miodowa 18. Zgłoszenia przyjmuje p. Elżbieta Tarka – w sekretariacie Zakładu – tel. 22/ 635 17 47, fax: 22/ 635 21 05, e-mail: m.wierzbicka@dentam.edu.pl
Uczestnicy powinni zgłosić się najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu.

dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
konsultant województwa mazowieckiego
z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją

Archiwum