3 stycznia 2004

W radomskiej delegaturze

Dr Lech Leszczyński wyróżniony
Szef Zakładu Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu, dr Lech Leszczyński, został wybrany w dorocznym plebiscycie radomskiej redakcji „Gazety Wyborczej” na Radomianina Roku. Wyróżnienie przyznano w dziedzinie ochrony zdrowia.
W uzasadnieniu werdyktu kapituła nagrody podkreśliła zasługi dr. Leszczyńskiego jako założyciela i szefa Zakładu Hemodynamiki WSzS. „Pełniąc tę funkcję (od lipca 2002 r.), wykonał aż 1450 zabiegów koronografii i koronaroplastyki z minimalną liczbą powikłań. Zajmuje się też kształceniem młodych lekarzy” – napisano w uzasadnieniu. Kapituła doceniła również, że dr Leszczyński wykonał unikatowy w skali międzynarodowej zabieg jednoczesnej dilatacji niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych.

Lech Leszczyński ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie. Do lipca 2002 r. pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Obecnie kończy pisać doktorat w warszawskiej Akademii Medycznej. W wypowiedzi dla „Pulsu” dr Leszczyński podkreślił, że przyjazd do Radomia był dla niego okazją do rozpoczęcia samodzielnej pracy. „WSzS może stać się ważnym centrum leczenia kardiologicznego. Mamy bardzo dobry sprzęt oraz młodych, ambitnych i zdolnych lekarzy. Są więc duże szanse na osiągnięcie wysokiego poziomu leczenia” – powiedział Lech Leszczyński.
Tytuł Radomianina Roku przyznano Karolowi Sawickiemu, przewodniczącemu Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

Konkurs w Przysusze
Zarząd Powiatu w Przysusze zdecydował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szpitala. Konkurs ogłoszono po złozeniu rezygnacji przez dotychczasowego dyrektora, dr. Mirosława Popiołka. Obecnie p.o. dyrektorem jest dr Bogdan Zajączkowski, który był dyrektorem szpitala w Przysusze przez 14 lat – od momentu powstania do 1996 r. Według przedstawicieli samorządu powiatowego sytuacja finansowa SP ZOZ jest bardzo trudna – w placówce występują m.in. problemy w wypłatą pensji.

Dr Andrzej Dąbrowski szefem chirurgii
Dr Andrzej Dąbrowski został ordynatorem Chirurgii II Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu. Decyzję o zatrudnieniu podjęła dyr szpitala Bożenna Pacholczak, ponieważ mimo przeprowadzenia dwóch konkursów nie udało się wyłonić zwycięzcy. Jak poinformowała z-ca dyr. WSzS dr Lucyna Wiśniewska, Andrzej Dąbrowski będzie sprawował tę funkcję przez następne 2 lata.
Dr Andrzej Dąbrowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, ma II stopień specjalizacji. Od sierpnia 2002 r. do listopada 2003 r. był p.o. ordynatorem Chirurgii II WSzS w Radomiu.

Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik

Archiwum