5 marca 2004

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Mazowieckiego NFZ

13 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie Komisji ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi – z dyrektorem Oddziału Mazowieckiego NFZ dr. Sławomirem Idzikowskim.

Omówiono m.in. kontraktowanie usług stomatologicznych. Zdaniem kol. R. Olszewskiego obecne stawki, które zaproponowano za wykonanie usług stomatologicznych, zapewniają usługi dla dzieci i młodzieży do 18. r. życia oraz osób po 65 r. życia. Dyr. Idzikowski obiecał, że sprawdzi, jakie stawki otrzymali stomatolodzy, niemniej nie należy się spodziewać zmiany stawek, ze względu na zbyt niskie środki w budżecie Funduszu.
Kol. Olszewski poruszył także sprawę kształcenia stażystów stomatologów. W poprzednich latach zakłady kształcące stażystów mogły zakontraktować dodatkową pulę punktów. W tym roku nie ma takiej możliwości, toteż nikt nie chce się podejmować zatrudniania stażystów.

W podstawowej opiece zdrowotnej świadczeniodawcy otrzymają umowy oraz aneksy zawierające uzgodnienia, ustalone w drodze negocjacji „porozumienia zielonogórskiego” z ministrem zdrowia. Nie będą więc płacić za transport chorych ani organizować w ramach własnego finansowania nocnej pomocy lekarskiej, stacjonarnej i wyjazdowej. Ponadto w najbliższych dniach świadczeniodawcy otrzymają dyskietki umożliwiające rozliczenie wykonanych usług oraz sporządzenie sprawozdania za styczeń 2004 r.

Zmienione zasady kontraktowania usług w specjalistyce ambulatoryjnej nie były, nawet symulacyjnie, testowane przez NFZ, toteż ani Fundusz, ani realizujący te usługi nie wiedzą, w jakim stopniu system się sprawdzi. Był on używany w poprzednim okresie w Wielkopolskiej Kasie Chorych i opiera się tylko na danych tej kasy.

Poruszono także problem katalogów usług w lecznictwie zamkniętym. Niektóre procedury nie zostały w ogóle umieszczone w katalogu, inne zaś tak nisko wyceniono punktowo, że nie ma to żadnego odwzorowania w kosztach procedury. Mimo powszechnego dążenia do wykonywania procedur diagnostycznych i niektórych procedur zabiegowych w warunkach ambulatoryjnych – ich zbyt niska wycena w trybie porady ambulatoryjnej będzie skutkowała zwiększeniem ilości hospitalizacji tylko w celu wykonania tej procedury.

Aby uzyskać poziom finansowania nie niższy niż w ub. roku, należy – zgodnie z obecnym systemem – wykonać tak wiele usług, że jest to czasami niemożliwe ze względów technicznych. Ze strony Funduszu mamy zapewnienie, że katalogi będą korygowane pod względem uzupełnienia procedur, a także ich wyceny punktowej.
Dużym problemem jest także brak możliwości łączenia procedur. Aby nie narazić się na straty, należałoby, wbrew zasadom sztuki lekarskiej, wykonywać zabiegi i procedury rozłącznie, narażając pacjenta na wielokrotne hospitalizacje. Oczekujemy, że w Funduszu zostaną opracowane czytelne zasady łączenia procedur i zapłaty za wykonane zabiegi, przynajmniej tak obiecano.

Jest także pozytywna wiadomość dla lekarzy pracujących w POZ. Otóż z warunków kontraktowania zostaną usunięte zapisy ograniczające prawo do posiadania listy pacjentów przez lekarzy bez specjalizacji, za stażem pracy krótszym niż10 lat. Ten dyskryminujący młodych lekarzy zapis nie będzie obowiązywał. Jest to sukces naszej komisji oraz przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, ponieważ podjęto już interwencję w tej sprawie. Oby i w innych sprawach dotyczących obrony praw lekarzy interwencje naszej korporacji zawodowej były równie skuteczne.

Archiwum