16 maja 2004

Karta Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie uruchomiła w ramach KARTY LEKARZA program zakupów preferencyjnych. Gwarantuje on naszej grupie zawodowej lepsze niż standardowe warunki zakupu i finansowania środków trwałych, w tym samochodów, sprzętu komputerowego i łączności oraz podstawowych urządzeń diagnostycznych. Warto wiedzieć, że wszystkie zakupy, a także towarzyszące im formalności (np. kredytowe, leasingowe) możemy zrealizować w jednym miejscu w centrum Warszawy (Universus Business Center przy ul. Belwederskiej 20/22).
Wnioski o realizację zakupu na warunkach preferencyjnych w ramach programu KARTA LEKARZA (patrz: obok) można również otrzymać w siedzibie Izby lub wydrukować, korzystając ze strony internetowej: www.warszawa.oil.org.pl. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie, po uprzednim poświadczeniu przez pracowników Rejestru Lekarzy i Księgowości.

Koordynatorem programu z ramienia Izby jest istniejący w naszych strukturach Ośrodek Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia.

Wierzę, że członkowie naszej korporacji zawodowej z życzliwością przyjmą fakt uruchomienia programu KARTA LEKARZA. W przypadku zainteresowania programem przewidujemy sukcesywne rozszerzanie oferty produktów i usług objętych preferencjami cenowymi. Będzie ona na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Izby oraz podawana w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika.

Z pozdrowieniami

Andrzej Włodarczyk

Archiwum