7 maja 2004

Odznaczenia LAUDABILIS

Ustanawiając odznaczenie LAUDABILIS (czyli: godny uznania), ORL w Warszawie miała na celu uhonorowanie członków samorządu lekarskiego, a także innych osób i organizacji za szczególne zasługi na rzecz środowiska lekarskiego i ochrony zdrowia. Odznaczenie to może być też przyznane lekarzowi lub lekarzowi stomatologowi za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej, organizacyjnej lub naukowej. Z okazji XXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy ORL w Warszawie uchwaliła przyznanie pięciu odznaczeń. Na wniosek Kapituły Odznaczenia Rada postanowiła uhonorować odznaczeniami LAUDABILIS doktorów: Jerzego Antczaka, Martę Brzostowską, Józefa Hornowskiego, Jerzego Moskwę oraz profesor Krystynę Rowecką-Trzebicką.

Marta Brzostowska

Nestorka polskich stomatologów. Urodziła się w Warszawie w 1909 r. Czterdzieści lat temu, przy Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia, założyła Lekarską Kasę Wzajemnej Pomocy, po latach przekształconą w funkcjonujące do dziś Lekarskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy. W 1989 r.
w reaktywowanej Izbie Lekarskiej utworzyła Komisję Emerycką, na wzór przedwojennej. Jest honorowym delegatem na Okręgowy Zjazd, stale uczestniczy w posiedzeniach ORL i jej Prezydium. Jest też członkiem Rady Funduszu Samopomocy OIL w Warszawie, a przez wiele lat była członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Warszawską Akademię Stomatologiczną ukończyła w 1934 r. Po studiach była przez rok wolontariuszką w Akademii
– na chirurgii i na protetyce. Pracowała jako stomatolog w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, w lubelskim szpitalu. Potem uzyskała asystenturę na Akademii Stomatologicznej w Warszawie, na Wydziale Protetyki, a po wojnie – na Wydziale Stomatologii Zachowawczej. Miała otwarty przewód doktorski, gdy zwolniono ją z pracy. Jej mąż, przedwojenny dyrektor w fabryce Norblina, został przez władze komunistyczne uznany za wroga ludu i skazany na 15 lat więzienia (odsiedział 5 lat, był chory na gruźlicę). Po wyroku cała rodzina została bez pracy. Wreszcie dr Brzostowską zatrudniono w Przychodni Stomatologicznej przy ul. Ciołka, gdzie przekwalifikowała się na radiologa stomatologicznego. Pracowała tam do emerytury, na którą przeszła dopiero w wieku 80 lat. Została odznaczona Medalem Gloria Medicinae, Medalem Ferdynanda Wolfa, Złotym Krzyżem Zasługi. Ma dwie córki, pięcioro wnucząt i prawnuczkę. 3 stycznia dr Brzostowska skończyła 95 lat.

Józef Hornowski

Już w 1980 r. brał udział w próbach reaktywowania izb lekarskich. W latach 1990-1993 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej warszawskiej OIL, następnie honorowym delegatem na Okręgowy Zjazd. Jest stałym uczestnikiem posiedzeń Prezydium ORL. Aktywnie działa też w PTL. W latach 70. kierownik Komisji Klubowej Klubu Lekarza, przez 2 kadencje sekretarz Zarządu Głównego PTL. Członek Komisji Rewizyjnej i sekretarz Komitetu Budowy Domu Lekarza Seniora PTL – wciąż opiekuje się Domem z ramienia samorządu.
Dr Hornowski urodził się w 1916 r. w Kutais, w Gruzji. Dyplom uzyskał w 1945 r. na Wydziale Lekarskim UW, doktorat w 1952 r. w AM w Warszawie. Jest specjalistą II stopnia: chorób wewnętrznych (1953) i medycyny lotniczej (1957), autorem wielu publikacji (prace naukowe, doświadczalne, kliniczne). Podczas okupacji pracował w Wydziale Powiatowym Warszawskim oraz w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie kierował Ośrodkiem Zdrowia we Włochach, pracował też w tamtejszym Szpitalu Zakaźnym. Potem – jako starszy asystent w I Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UW. W 1951 r. wcielony do wojska. Od 1952 r. w Zakładzie Mikrobiologii Lek. AM w Warszawie. W 1954 r. został ordynatorem Oddziału Wewnętrznego Wojskowego Szpitala Lotniczego w Otwocku. Po przeniesieniu szpitala do WIML-u objął stanowisko kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych. Był Głównym Internistą Wojsk Lotniczych. Po przejściu na emeryturę (1975) pozostał czynny zawodowo, będąc internistą w Międzyzakładowej Przychodni Pracowniczej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) i licznymi medalami wojennymi. Jako nieoceniony kronikarz naszego samorządu, uhonorowany „Złotym Piórem” za współpracę z Biuletynem OIL w Warszawie.
ed, md

Archiwum