3 maja 2004

W skrócie

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi program ortodontyczny dla dzieci z rozszczepem podniebienia. Ma kosztować w tym roku ok. 5 mln zł. Program wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z rozszczepem podniebienia przez dwa lata finansowało MZ. Został przerwany w 2002 r. Konkurs na realizację programu w Polsce przeprowadzi Mazowiecki Oddział NFZ.

Pod koniec marca br. Sejm po raz 29. znowelizował ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. W myśl noweli na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej zakazana będzie działalność „uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia”, albo inna działalność „niesłużąca zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw”. Inny przepis zakazuje na terenie publicznego szpitala czy przychodni działalności niepublicznym podmiotom świadczącym te same usługi, co szpital czy przychodnia wynajmująca im pomieszczenia.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów spotkał się z ministrem zdrowia Leszkiem Sikorskim. Rozmowy dotyczyły między innymi: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa pracy na salach operacyjnych – ZG ZZA uważa, że problem przebywania w warunkach szkodliwych może być przyczyną uzasadnionych roszczeń anestezjologów, zwłaszcza po wejściu do UE. Była również mowa o zmianie rozporządzenia MZ z 12.12.2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych. Urzędy marszałkowskie, Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w MZ oraz MGPiPS udzielają informacji na temat funduszy UE.

Na stronach internetowych MZ www.mz.gov.pl i NFZ www.nfz.gov.pl/ue dostępne są informacje dotyczące leczenia w UE oraz wniosek umożliwiający wydanie przez oddział NFZ formularzy serii E-100.

opracowała KW

Archiwum